หุ้นกู้ออกใหม่ เปิดจองเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564

หุ้นกู้ออกใหม่ เปิดจองเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564
TNN Wealth
8 พฤษภาคม 2564 ( 08:41 )
4.6K
หุ้นกู้ออกใหม่ เปิดจองเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564


ข่าววันนี้ ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา ตลาดหุ้นกู้มีความคึกคักอย่างมาก บริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนในภาวะที่ดอกเบี้ยยังต่ำ และถือเป็นการล็อคต้นทุนในระยะยาว เพื่อไว้เป็นสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ 

 


TNN WEALTH ได้รวบรวมรายละเอียดของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 มาฝาก ซึ่งเน้นเฉพาะหุ้นกู้ที่ขายให้กับนักลงทุนทั่วไปเท่านั้น

 บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS) เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด 

 


1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.35% ต่อปี 


เปืดจอง วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 และ 10-11พฤษภาคม 2564  

 


ผู้ที่สนใจติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 13 ราย ได้แก่

 

1.บล.โกลเบล็ก จำกัด 2. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 3. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 4. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 5. บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที 6. บล.เอเชียพลัส จำกัด 7. บล.กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด 8. บมจ.หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ 9. บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 10. บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) 11. บล.ทรีนิตี้ จำกัด 12. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด  (มหาชน)  13. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

 


บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด 

 


1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี

4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.55% ต่อปี

เปิดจอง วันที่ 10-12 พ.ค. 2564

 


นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

 บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) เสนอขายหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% เสนอขายวันที่ 10-12 พ.ค.64 ผ่าน 4 สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ-ธนาคารกรุงไทย-บล.เกียรตินาคินภัทร และบล.กรุงไทย ซีมิโก้

 


บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) เสนอขายหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% เปิดจองซื้อในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคมนี้ ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

 


บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) เสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด  

 

 

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40-3.60% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90-4.10% ต่อปี 

 

โดยเสนอขายหุ้นกู้วันที่ 11 และ 14-15 มิ.ย.2564

 


ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 10 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง