กรมทางหลวงชนบท ปิดถนนเชื่อมตำบล-อำเภอ จ.ภูเก็ต 13-26 เม.ย. คุมโควิด

กรมทางหลวงชนบท ปิดถนนเชื่อมตำบล-อำเภอ จ.ภูเก็ต 13-26 เม.ย. คุมโควิด
ข่าวสด
13 เมษายน 2563 ( 16:08 )
64
กรมทางหลวงชนบท ปิดถนนเชื่อมตำบล-อำเภอ จ.ภูเก็ต 13-26 เม.ย. คุมโควิด

กรมทางหลวงชนบท ปิดถนนเชื่อมตำบล-อำเภอ จ.ภูเก็ต คุมโควิด

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ได้ระงับใช้ถนนทางหลวงชนบทในจังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 13 ถึง 26 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยจะยกเว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการพบแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค และยานพาหนะทางราชการเท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งจะต้องมีหลักฐาน ใบนัด หรือหนังสือรับรอง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ถึงจะสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ จำนวน 6 สายทาง ดังนี้

1. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.3030 แยก ทล.402-บ้านกะทู้ อำเภอถลาง, อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เชื่อมระหว่างตำบลศรีสุนทร อำเภอถลางกับตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง
2. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.3030 แยก ทล.402-บ้านกะทู้ อำเภอถลาง, อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
กม.ที่ 9+500 เชื่อมระหว่างตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองกับตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
3. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4018 แยก ทล.4031 -บ้านโคกโตนด อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กม.ที่ 5+800 เชื่อมระหว่างตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางกับตำบลสาคู อำเภอถลาง

4. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4031 แยก ทล.4027 -บ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กม.ที่ 8+900 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง
5. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4010 แยก ทล.4022 -บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กม.ที่ 3+000 เชื่อมระหว่างตำบลวิชิต อำเภอเมือง กับ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
6. ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4024 แยก ทล.4030 -บ้านยา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กม.ที่ 2+000 เชื่อมระหว่างตำบลศรีสุนทร อำเภอถลางกับตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง

นอกจากนี้ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ตยังได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการจุดคัดกรองของจังหวัดภูเก็ตซึ่งจัดตั้งโดยอำเภอและท้องถิ่น เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา บนถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4018 แยก ทล.4031 -บ้านโคกโตนด อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตำบลเชิงทะเล อำเภอถลางกับตำบลเทพกระษัตรี อำเภอเมืองถลาง
และ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4005 แยก ทล.4027 -บ้านพารา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กม.ที่ 4+300 และ กม.ที่ 7+100 เชื่อมระหว่างตำบลเทพกระษัตรี กับตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง อีกด้วย

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง