ลูกจ้างเฮ! รับเงินเยียวยากรณีบริษัทเบี้ยวจ่ายค่าจ้าง หลังรอคอยมานานกว่า 10 เดือน

ลูกจ้างเฮ! รับเงินเยียวยากรณีบริษัทเบี้ยวจ่ายค่าจ้าง หลังรอคอยมานานกว่า 10 เดือน
มติชน
28 สิงหาคม 2563 ( 14:00 )
83
ลูกจ้างเฮ! รับเงินเยียวยากรณีบริษัทเบี้ยวจ่ายค่าจ้าง หลังรอคอยมานานกว่า 10 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างของ บริษัท พริตตี้ดอล พลัชทอยส์ จำกัด จำนวน 73 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 694,891.25 บาท โดยมีนายสุพรรณ เอื้อศิลามงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย, นางสาวบูชา ชาญประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ , นายภัทราวุธ ปักเคชาติ นักวิชาการชำนาญการ และตัวแทนสำนักงานงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธี

 

สืบเนื่องจากนางสาวชญาน์นันท์ กอบโชคจีราภัคค์ กับเพื่อนลูกจ้าง ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ว่า บริษัท พริตตี้ดอล พลัชทอยส์ จำกัด(นายจ้าง) ค้างจ่ายค่าจ้างตั้งแต่งวดการทำงานเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2562 ซึ่งหลังจากพนักงานตรวจแรงงานได้รับคำร้องฯ ได้มีคำสั่งให้ บริษัท พริตตี้ดอล พลัชทอยส์ จำกัด(นายจ้าง) จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างภายใน 30 วัน

 

แต่ปรากฏว่า นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด ลูกจ้างของ บริษัท พริตตี้ดอล พลัชทอยส์ จำกัด จึงยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ซึ่งต่อมา คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มีมติเห็นชอบจ่ายเงินสงเคราะห์แก่นางสาวชญาน์นันท์ กอบโชคจีราภัคค์ กับพวกรวม 73 คน จากกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 694,891.25 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอสีคิ้ว หลังรอคอยมานานกว่า 10เดือน ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้ง 73 คนในครั้งนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง