รีเซต

เปิดโผ 5 ประเทศมาเที่ยวไทยสูงสุด ชาติเอเชียครองแชมป์

เปิดโผ 5 ประเทศมาเที่ยวไทยสูงสุด ชาติเอเชียครองแชมป์
TNN ช่อง16
6 กันยายน 2566 ( 13:54 )
62
เปิดโผ 5 ประเทศมาเที่ยวไทยสูงสุด ชาติเอเชียครองแชมป์

วันนี่ (6 ก.ย. 66) กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งสัปดาห์ (28 ส.ค.-3 ก.ย. 66) มีจำนวนทั้งสิ้น 505,006 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 72,229 คน


ทั้งนี้ ทำให้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมทั้งสิ้น 18,076,075 คน สร้างรายได้จ ากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 755,720 ล้านบาท 


นักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก


อันดับ 1 มาเลเซีย 2,920,803 คน 

อันดับ 2 จีน 2,230,707 คน 

อันดับ 3 เกาหลีใต้ 1,072,928 คน 

อันดับ 4 อินเดีย 1,033,582 คน 

อันดับ 5 รัสเซีย 930,696 คน


สัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.51% (WoW) ทำให้ในภาพรวมของนักท่องเที่ยวอาเซียนปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.22% (WoW) ขยายตัวติดต่อเป็นสัปดาห์ที่ 3 


อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจีนปรับตัวลดลง 27.08% (WoW) ทำให้นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก ยังคงปรับตัวลดลง 23.05% (WoW) โดยลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 505,006 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 23,442 คน คิดเป็นการหดตัว 4.43% (WoW) (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 66)


กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวในสัปดาห์ถัดไป ยังคงลดลงจากการเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยุโรปและเอเชียใต้ รวมถึงการเป็นช่วงหลังการมีวันหยุดยาวช่วงวันชาติของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย โดยคาดว่าในสัปดาห์ถัดไป จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 480,000 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากระยะใกล้ ได้แก่ ตลาดอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ เป็นหลัก


ภาพจาก : AFP 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง