รีเซต

สธ.แจงผลตรวจกลุ่มชม "คอนเสิร์ตเจนนี่" ปลอดเชื้อทุกคน ชี้คนไทยการ์ดตกไม่สวมหน้ากาก-เมินล้างมือ

สธ.แจงผลตรวจกลุ่มชม "คอนเสิร์ตเจนนี่" ปลอดเชื้อทุกคน ชี้คนไทยการ์ดตกไม่สวมหน้ากาก-เมินล้างมือ
มติชน
7 สิงหาคม 2563 ( 16:10 )
56
สธ.แจงผลตรวจกลุ่มชม "คอนเสิร์ตเจนนี่" ปลอดเชื้อทุกคน ชี้คนไทยการ์ดตกไม่สวมหน้ากาก-เมินล้างมือ
สธ.แจงผลตรวจกลุ่มชม “คอนเสิร์ตเจนนี่” ปลอดเชื้อทุกคน ชี้คนไทยการ์ดตกไม่สวมหน้ากาก-เมินล้างมือ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช แถลงผลการตัวหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในกลุ่มผู้ที่เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ต “เจนนี่ ได้หมดถถ้าสดชื่น” ที่ จ.นครศรีธรรมราช

 

 

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า จากกรณีการจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม มีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตอย่างหนาแน่น บางรายไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและไม่มีการเว้นระยะห่าง ทำให้ประชาชนมีความวิตกกังวล สธ.จึงนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค และทีมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พัฒนาระบบเตรียมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 และโรคอุบัติใหม่

 

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า จากการนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 5 คัน ออกปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ มีผู้มาตรวจหาเชื้อทั้งหมด 2,582 ราย โดยวันที่ 4 สิงหาคม เก็บตัวอย่างจำนวน 617 ราย ทั้งหมดให้ผลลบ วันที่ 5 สิงหาคม มีผู้มาตรวจหาเชื้อเพิ่มอีก 1,965 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบเช่นกัน ทั้งนี้เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 1,000 ตัวอย่างต่อวัน จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย ที่ปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ มีการตรวจจับโรคที่เข้มข้น นำไปสู่การควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงที ทำให้ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และประชาชนยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติที่เน้นชีวิตวิถีใหม่ (New normal) สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด

 

“กรมควบคุมโรคได้ทำการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเรื่องโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางออนไลน์ (ดีดีซี โพล) ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 3 สิงหาคม พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองลดลง ได้แก่ การสวมหน้ากากเมื่อมีอาการป่วยด้วยไข้ ไอ เจ็บคอ ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือร้อยละ 90.7 และสวมหน้ากากเมื่อไม่มีอาการป่วยลดลงเหลือร้อยละ 68.5 จากที่เคยสูงถึงร้อยละ 93.5 และจะเลิกสวมหน้ากากเมื่อไม่มีรายงานผู้ป่วยในประเทศร้อยละ 42.8 เมื่อไม่มีรายงานในต่างประเทศร้อยละ 38.6 และเมื่อยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ร้อยละ 11.7 การล้างมือหลังหลังเข้าห้องน้ำลดลงเหลือเพียงร้อยละ 86 ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหาร ลดลงเหลือร้อยละ 87.9 ล้างมือก่อน-หลังการปรุงอาหารลดลงเหลือเพียงร้อยละ 67.8 ส่วนการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรกับบุคคลรอบข้างเหลือร้อยละ 90.1 และการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น หรืออยู่ในที่สาธารณะเหลือเพียงร้อยละ 56.8” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง