นายกฯ ไฟเขียว ใช้งบกลาง 4,600 กว่าล้าน!! รับมือ 'โควิด' หา 'วัคซีน' เพิ่ม

นายกฯ ไฟเขียว ใช้งบกลาง 4,600 กว่าล้าน!! รับมือ 'โควิด' หา 'วัคซีน' เพิ่ม
ข่าวสด
8 มกราคม 2564 ( 14:38 )
41
นายกฯ ไฟเขียว ใช้งบกลาง 4,600 กว่าล้าน!! รับมือ 'โควิด' หา 'วัคซีน' เพิ่ม

'บิ๊กตู่' ไฟเขียว สธ.ใช้งบกลาง 4,661 ล้านบาท รับมือ โควิด 19 จัดหาครอบคลุมทั้งวัสดุห้องปฏิบัติการเวชภัณฑ์ วัคซีน และ บุคลากรทางการแพทย์

 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19 ในหลายพื้นที่ และมีความเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะมีการแพร่กระจายในพื้นที่ใหม่อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับดูแลป้องกันบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 

ล่าสุดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

 

เพื่อดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่และมีงบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการ

 

“นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โควิด-19 ระลอกใหม่ ทั้งการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการอย่างเคร่งครัด” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า งบประมาณทั้ง 4,661 ล้านบาท จะจัดสรรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการระบาดระลอกใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยงบประมาณหลักจะเกี่ยวกับค่าวัสดุ วงเงิน 2,101 ล้านบาท เช่น วัสดุวิทยาศาสตร์สนับสนุนห้องปฏิบัติการ ค่าอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ค่ายาในการรักษาโรคโควิด-19 ค่าเวชภัณฑ์ในการปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับอสม. และการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม 1,228 ล้านบาท จอยู่ในส่วนนี้ด้วย

 

นอกจากนี้เป็นงบประมาณสำหรับค่าตอบแทน เช่น ค่าเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ค่าล่วงเวลา ค่าล่าม วงเงิน 1,625 ล้านบาท ค่าใช้สอยอื่น 872 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่ายปี 2563 ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิผู้ป่วยค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563

 

โดยเป้าหมายการดำเนินการเพื่อให้ทุกคนในประเทศไทย ลดป่วย ลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะปกป้องกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคร่วม กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และสามารถควบคุมการระบาด ระลอกใหม่ ลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคมและเพิ่มความมั่นคงของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง