เจ๋ง! เทคนิคสุราษฎร์ ผลิต ตู้ตรวจคนไข้ มีฉากกั้นใสกันเชื้อ ห่วงแพทย์และจนท.ปลอดภัย

เจ๋ง! เทคนิคสุราษฎร์ ผลิต ตู้ตรวจคนไข้ มีฉากกั้นใสกันเชื้อ ห่วงแพทย์และจนท.ปลอดภัย
มติชน
4 เมษายน 2563 ( 10:50 )
167
เจ๋ง! เทคนิคสุราษฎร์ ผลิต ตู้ตรวจคนไข้ มีฉากกั้นใสกันเชื้อ ห่วงแพทย์และจนท.ปลอดภัย

เจ๋ง! เทคนิคสุราษฎร์ ผลิต ตู้ตรวจคนไข้ มีฉากกั้นใสกันเชื้อ ห่วงแพทย์และจนท.ปลอดภัย

ตู้ตรวจคนไข้ – เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้เข้าพบ นายแพทย์กิตตศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตู้อะคีลิคป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย เพื่อใช้ยับยั้งและป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมอบเกราะบังหน้า (Face Shield) จำนวน 2000 ชิ้น ซึ่งจากการเข้าพบและพูดคุยพบว่าทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีความต้องการและยังขาดแคลนเกราะกำบังใสกั้นระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยที่มาพบแพทย์

นายสิรวิชญ์ กล่าวว่า ทางวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จึงได้นำความต้องการของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มาออกแบบและผลิตฉากใสกั้นที่ผลิตจากอะคริลิคใสเพื่อใช้เป็นฉากกั้นระหว่างแพทย์ผู้ตรวจ หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆกับผู้ป่วย และออกแบบผลิตเกราะบังหน้า (Face Shield) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคดังกล่าว โดยได้ทำต้นแบบและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีตรวจสอบความสมบูรณ์ในการใช้งาน และทางวิทยาลัยจะระดมกำลังครูและเจ้าหน้าที่เพื่อผลิตให้ได้ปริมาณจำนวนตามที่ต้องการและให้ทันท่วงทีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง