มีผลทันที! กต.งดออก COE ห้ามต่างชาติใน 3 ประเทศเข้าไทย สกัดโควิดกลายพันธุ์อินเดีย

มีผลทันที! กต.งดออก COE ห้ามต่างชาติใน 3 ประเทศเข้าไทย สกัดโควิดกลายพันธุ์อินเดีย
มติชน
10 พฤษภาคม 2564 ( 16:15 )
23
มีผลทันที! กต.งดออก COE ห้ามต่างชาติใน 3 ประเทศเข้าไทย สกัดโควิดกลายพันธุ์อินเดีย
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ตอบคำถามเกี่ยวกับการระงับคนต่างชาติจาก 3 ประเทศเดินทางเข้าไทย
 
 
 
นายธานกล่าวว่า ที่ประชุมศปก.ศบค.หารือเกี่ยวกับการพบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียในผู้เดินทางจากปากีสถาน และขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจากประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดีย จำนวนมาก ซึ่งกระทรวงแจ้งว่าจะระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจากปากีสถาน  บังกลาเทศ และเนปาล ตั้งแต่วันนี้
 
 
 
นายธานีกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่ต้องระวังเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดีย เข้าประเทศ  เป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติ จาก 3 ประเทศดังกล่าว แต่ไม่ได้ห้ามคนไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้คนไทยในทั้ง 3 ประเทศยังสามารถเดินทางกลับได้
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง