รีเซต

‘ชยธรรม์’ ชู 4 ประโยชน์ ‘คนไทย’ ต้องได้รับเดินทาง สะดวก-ปลอดภัย-ตรงต่อเวลา-ราคาที่สมเหตุสมผล

‘ชยธรรม์’ ชู 4 ประโยชน์ ‘คนไทย’ ต้องได้รับเดินทาง สะดวก-ปลอดภัย-ตรงต่อเวลา-ราคาที่สมเหตุสมผล
มติชน
23 กรกฎาคม 2563 ( 13:25 )
61
‘ชยธรรม์’ ชู 4 ประโยชน์ ‘คนไทย’ ต้องได้รับเดินทาง สะดวก-ปลอดภัย-ตรงต่อเวลา-ราคาที่สมเหตุสมผล

‘ชยธรรม์’ ชู 4 ประโยชน์ ‘คนไทย’ ต้องได้รับเดินทาง สะดวก-ปลอดภัย-ตรงต่อเวลา-ราคาที่สมเหตุสมผล

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวในช่วงเสวนาเรื่อง “การลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน” ในงานสัมมนา ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ รางน้ำ ที่จัดขึ้นโดยเครือมติชน ว่า สนข.ไม่ได้ดำเนินการในเชิงปฏิบัติ แต่ทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายมาสู่การวางแผนและสู่การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามหน้าที่และภารกิจของกระทรวงคมนาคม คือสร้างและอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งของประเทศ แยกเป็นการขนส่งคน การขนส่งสินค้า เพื่อที่จะขนส่งสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทาง แต่จะไปได้อย่างไร ด้วยความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และราคาต้องสมเหตุสมผล เช่น การขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิต ไปสู่ตลาดในประเทศ ทางเลือกการขนส่งที่มีประกอบด้วย ทางถนน ทางราง แต่หากต้องส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ จะต้องส่งไปที่ท่าเรือเพื่อส่งออก เป็นต้น ซึ่งการเชื่อมโยงทั้งหมดนี้อยู่ในภารกิจของกระทรวงคมนาคมว่าจะเชื่อมโยงการคมนาคมทุกอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการเชื่อมโยงการขนส่งที่ตอบโจทย์การเดินทางและการขนส่งสินค้าของประชาชนและผู้ประกอบการ

ฉะนั้น กระทรวงคมนาคมต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ต้องสร้างจุดเชื่อมต่อ และอำนวยความสะดวกให้การเชื่อมโยงของสินค้าเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีรอยต่อ เพื่อทำอย่างไรไม่ให้เกิดค่าขนส่งสินค้าที่แพงกระทบต้นทุน ฉะนั้น จึงต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบถนนทั่วไป ถนนมอเตอร์เวย์ ระบบราง ท่าเรือ ทั้งหมดนี้ต้องสร้างเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชน

นายชยธรรม์กล่าวว่า นอกจากนี้ สนข.ยังมีหน้าที่เข้ามาดูแลและศึกษาโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซับซ้อน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงกระบวนการการเชื่อมต่อในแต่ละจุด ซึ่ง สนข.ต้องศึกษาว่าจะเชื่อมระบบต่างๆ ให้เข้ากันได้อย่างไร ส่วนในเมืองต้องศึกษาว่า จะแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างไร เพื่อเปลี่ยนให้คนมาเดินทางขนส่งสาธารณะ เพื่อลดความแออัดของรถบนถนนจากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางของรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง เพื่อตอบโจทย์ 4 เป้าหมายหลัก คือ ต้องอำนวยความสะดวก, ปลอดภัย, ตรงต่อเวลา และมีราคาที่สมเหตุสมผล

ส่วนการเชื่อมต่อระหว่างเมือง เรื่องของการขนส่งสินค้า จะทำอย่างไรให้ขนส่งได้สะดวก หากย้อนดูในอดีตไทยมีระบบรางเดี่ยว ต้องมีทั้งรถไฟใช้ขนส่งคน และขนส่งสินค้าบนรางเดียวกัน ทำให้ไม่สะดวกและไม่สามารถควบคุมเวลาได้ จึงเป็นเหตุผลหลังทำให้ต้องมีการพัฒนารถไฟทางคู่เพื่อให้สามารถวิ่งสวนเลนกันได้ สามารถควบคุมเวลาได้ ฉะนั้น เราต้องมาพัฒนาทางคู่มากขึ้น เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการใช้รถบรรทุกและการที่ต้องมีถนนมอเตอร์เวย์ เนื่องจากในอดีตไทยมีระบบถนน 2 ช่องจราจร เพื่อเอื้อให้ภาครัฐได้เดินทางเข้าถึงแหล่งชุมชนได้สะดวกเพื่อการปกครอง

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ 20 ปี (ปี 2561-80) กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย 1.การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 2.การขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 3.การขนส่งที่เข้าถึงได้อย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียม