รีเซต

ภารกิจอวกาศร่วม 'จีน-ยุโรป' ก้าวสู่ขั้นสร้างแบบจำลองการบิน

ภารกิจอวกาศร่วม 'จีน-ยุโรป' ก้าวสู่ขั้นสร้างแบบจำลองการบิน
Xinhua
8 กรกฎาคม 2566 ( 16:58 )
44
ภารกิจอวกาศร่วม 'จีน-ยุโรป' ก้าวสู่ขั้นสร้างแบบจำลองการบิน

8 ก.ค. (ซินหัว) -- ศูนย์วิทยาศาสตร์อวกาศแห่งชาติ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน รายงานว่าภารกิจอวกาศร่วมจีน-ยุโรป "ดาวเทียมสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ สนามแม่เหล็กโลก และลมสุริยะ" (SMILE) ได้เข้าสู่ขั้นตอนสร้างแบบจำลองการบินรอบด้านแล้ว

รายงานระบุว่าคณะผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าภารกิจนี้ผ่านการพิจารณาทบทวนการออกแบบที่สำคัญแล้ว หลังจากทำการปรึกษาหารือร่วมกันเป็นเวลา 4 วัน ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาภารกิจ

คณะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าภารกิจนี้พัฒนาต้นแบบเสร็จสิ้นตามกำหนด โดยดัชนีการทำงานและประสิทธิภาพของต้นแบบแต่ละรายการผ่านข้อกำหนด หลังจากทำการทดสอบและทดลองความถูกต้อง โดยคุณภาพและสถานะทางเทคนิคของกระบวนการพัฒนาต้นแบบอยู่ภายใต้การควบคุม

นอกจากนั้นคณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีอารออกแบบดาวเทียมและอุปกรณ์บรรทุก (payload) ตามข้อกำหนด โดยมีส่วนต่อประสานและสถานะทางเทคนิคที่ชัดเจน และการออกแบบที่เหมาะสม ขณะดัชนีการทำงานและประสิทธิภาพผ่านข้อกำหนดเช่นกัน

อนึ่ง ภารกิจนี้เป็นภารกิจวิทยาศาสตร์ร่วมระหว่างสถาบันฯ และองค์การอวกาศยุโรป เพื่อเพิ่มความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของดวงอาทิตย์และโลกด้วยการสังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างลมสุริยะและสนามแม่เหล็กของโลก

ดาวเทียมของภารกิจนี้มีกำหนดถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศในเมืองเฟรนช์เกียนาของฝรั่งเศสภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2025

ข่าวที่เกี่ยวข้อง