รีเซต

MEA เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้า ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

MEA เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้า ท่ามกลางวิกฤต COVID-19
TNN ช่อง16
11 เมษายน 2563 ( 14:09 )
20
MEA เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้า ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

                นางสาวผาสุกสัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEAเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานดูแลด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ประกอบกับรัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโดยขอความร่วมมือประชาชนไม่เดินทางให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินั้นMEA จึงได้เตรียมแผนรองรับการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ใช้ไฟในบ้านอยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นMEA จึงดำเนินการบริหารจัดการด้านระบบไฟฟ้า ให้มีความมั่นคงเพียงพอ ปลอดภัย สามารถใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องในพื้นที่ให้บริการ

         สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้านั้น MEA ลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่ายตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง MEA มีโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นไฟฟ้าใต้ดินและดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินการโครงการเพิ่มเส้นทางการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าแรงสูงรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าลดความเสี่ยงทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟฟ้าแรงสูงบนพื้นดิน เช่น อุบัติเหตุตลอดจนลดผลกระทบจากพายุฝนตามช่วงฤดูกาลตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในสถานที่สำคัญ อีกด้วย

          ในด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของ MEA ได้ใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบไฟฟ้าSCADA และระบบ DMS นำมาใช้เพื่อสั่งการจ่ายไฟอัตโนมัติ จะช่วยในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานของระบบควบคุมแรงดันเพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังมีระบบการทำงานภาคสนาม FFM (Field Force Management) ทำให้สามารถแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life Application ที่สามารถถ่ายภาพ แจ้งพิกัดแผนที่ได้ทันทีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ MEAมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัยมีความพร้อมอย่างเต็มที่

 

          ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEAชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line@ :@meathailand, Twitter : @mea_news, หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทุกเขตและ MEA Call Center 1130 อีกทั้งแจ้งผ่าน MEA SmartLife ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และAndroid ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมงดาวน์โหลดฟรี คลิกhttp://onelink.to/measmartlife

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง