รีเซต

การประปาสุดเจ๋ง ใช้กระชอนตักปลา รับบินและเงินค่าน้ำ

การประปาสุดเจ๋ง ใช้กระชอนตักปลา รับบินและเงินค่าน้ำ
77ข่าวเด็ด
24 มีนาคม 2563 ( 07:26 )
106
การประปาสุดเจ๋ง ใช้กระชอนตักปลา รับบินและเงินค่าน้ำ

อ่างทอง – การประปาสุดเจ๋ง ใช้กระชอนตักปลา รับบินและเงินค่าน้ำ เว้นระยะห่าง1เมตร  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง ป้องกันโควิด 19 จัดเต็มเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่

วันที่ 24 มี.ค. ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ป้องกันโควิด 19  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ โดยใช้กระชอนตักปลา รับบินและเงินค่าน้ำ เว้นระยะห่าง1เมตร ในการจัดที่ให้แก่ผู้ใช้น้ำในการนั่งรอคิว และเว้นระยะห่างจากเจ้าหน้าที่ผู้บริการและประชาชนห่าง 1 เมตร รวมทั้งมีการสวมหน้ากากอนามัย จัดแอลกอฮอล์ เจลทำความสะอาดมือ และอ่างล้างมือพร้อมสบู่ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

นายสิงห์ชัย  เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง เปิดเผยว่า การประปา ได้ป้องกันการติดต่อโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาใช้บริการ แบบจัดเต็มเว้นระยะห่าง1เมตร ใช้กระชอนสำรับตักปลาในการรับเงินทอนเงินส่งบิลค่าน้ำให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต้องสวมถุงมือการสวมหน้ากากอนามัย และการประปาส่วนภูมิภาคได้ จัดแอลกอฮอล์ เจลทำความสะอาดมือ และอ่างล้างมือพร้อมสบู่ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ตามนโยบายของรัฐบาลอ่างเคร่งคัดเพื่อป้องกันการติดต่อโควิด 19

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง มาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการติดต่อโควิด 19  ร้านอาหารทั่วไปรวมถึงร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ให้จัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรทั้งระหว่างโต๊ะ และระหว่างบุคคล ห้ามมีขบวนแห่ และห้ามจัดเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงาน ในงานอุปสมบท งานมงคลสมรสและงานอื่นๆ ให้ผู้ที่ชมมวยตู้ทุกแห่ง ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการ ทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่ เดินทางมาถึงภูมิลำเนา และให้ปฏิบัติดังนี้ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น   ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ และซ้อนส้อม  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ นาน 20 วินาที่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง หลีกเสี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง  หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที