รีเซต

เข้าเยี่ยมผู้ป่วยใน รพ. หลังจากนี้ไม่ง่ายอีกต่อไป !!

เข้าเยี่ยมผู้ป่วยใน รพ. หลังจากนี้ไม่ง่ายอีกต่อไป !!
มติชน
23 พฤษภาคม 2563 ( 14:53 )
597
1
เข้าเยี่ยมผู้ป่วยใน รพ. หลังจากนี้ไม่ง่ายอีกต่อไป !!

เข้าเยี่ยมผู้ป่วยใน รพ. หลังจากนี้ไม่ง่ายอีกต่อไป !!

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการจัดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ในช่วงที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ช่วงที่มีการแพร่ระบาด ของโควิด-19 รอบสังคมเรา รวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศ ยังมีการระบาดค่อนข้างมาก ดังนั้นความเป็นปกติรูปแบบใหม่ (New normal) การสวมหน้ากากอนามัยยังมีความจำเป็นอย่างมาก หากผู้ที่ต้องการจะเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ทางโรงพยาบาล(รพ.)หรือสถาบันจะมีการประเมินความเสี่ยงของผู้เข้าเยี่ยม ตามกลไกของการคัดกรอง เช่น ประวัติการสัมผัสผู้ป่วย ประวัติการไปในสถานที่เสี่ยง หรืออาการที่เข้าได้กับ โรคโควิด-19 การคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง

“มีข้อกำหนดของ รพ. ต่างๆ ในการปฏิบัติ เข่น บาง รพ.มีการกำหนดให้เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 1 คน ไม่เกิน 30 นาที บางแห่งอาจจะให้เข้าเยี่ยมได้ เฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกคัดกรองและสามารถสืบค้นได้ว่ามีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีความเสี่ยง แต่อย่างไรก็จะต้องเน้นในมาตรการล้างมือ ซึ่งความเสี่ยงคือการนำเชื้อจากเตียงหนึ่งไปสู่เตียงหนึ่งได้ การเยี่ยมผู้ป่วยจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อแนะนำของแต่ละสถานพยาบาล ” นพ.ณรงค์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง