รีเซต

“ไทยประกันชีวิต” ปลื้มยอดจอง IPO ล้น พร้อมเทรด 25 ก.ค.นี้

“ไทยประกันชีวิต” ปลื้มยอดจอง IPO ล้น พร้อมเทรด 25 ก.ค.นี้
ทันหุ้น
12 กรกฎาคม 2565 ( 16:25 )
60
“ไทยประกันชีวิต” ปลื้มยอดจอง IPO ล้น พร้อมเทรด 25 ก.ค.นี้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“TLI” หรือ “ไทยประกันชีวิต”) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(“IPO”) พร้อมกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้น (Bookbuilding) สำหรับนักลงทุนสถาบันและความสนใจในการลงทุนเป็นจำนวนมาก หลังจากปิดการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน –6 กรกฎาคมที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคง และศักยภาพในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง แม้ในภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การลงทุนที่มีความผันผวนคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 37,067 ล้านบาท (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) 

 

ราคาเสนอขายหุ้นที่ 16.00 บาทต่อหุ้น นับเป็น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)ในปี 2565 และเป็น IPO ของหุ้นในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย รวมทั้งยังมีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดสูงในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับจากปี 2543 โดยคาดว่าหุ้น TLI จะสามารถเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก 25 กรกฎาคม 2565 นี้

 

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI กล่าวว่า“ ไทยประกันชีวิต ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าลงทุนหุ้น TLI และให้ความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของไทยประกันชีวิต ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้น (Bookbuilding) สำหรับนักลงทุนสถาบันทั่วโลก และการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6กรกฎาคม ที่ผ่านมาโดยหุ้น TLI ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีเยี่ยมและความสนใจในการลงทุนเป็นจำนวนมาก แม้ในสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ด้านตลาดทุนที่ยังคงมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ผมและทีมผู้บริหารของไทยประกันชีวิตมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไทยประกันชีวิตจะเป็นบริษัทประกันชีวิตที่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย ตลอดจนอยู่เคียงข้างดูแลลูกค้าและคนไทยอย่างยั่งยืน”

 

ทั้งนี้ จากกระแสตอบรับและความสนใจอันล้นหลามของนักลงทุนแต่ละประเภท ไทยประกันชีวิตได้จัดสรรหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,316.7 ล้านหุ้น(รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเต็มจำนวน)คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 37,067 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ประมาณ 183,200 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขาย 16.00 บาทต่อหุ้น โดยมีสัดส่วนเสนอขายระหว่างนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 69.9 และร้อยละ 30.1 ตามลำดับและสัดส่วนระหว่างนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.5 และร้อยละ 39.5 ตามลำดับ จากการทำ IPO ในครั้งนี้

 

สำหรับเงินที่ไทยประกันชีวิตได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้รวมประมาณ 13,600 ล้านบาท ไทยประกันชีวิตจะนำไปต่อยอดธุรกิจ นำเสนอคุณค่าที่แตกต่าง และเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ได้แก่(1) การลงทุนเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาดและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยไทยประกันชีวิตจะมุ่งเน้นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแบบลักษณะเฉพาะบุคคล (Personalization) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย(2) การรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของประเทศไทยด้วยการเสริมสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่มีอยู่ของไทยประกันชีวิตให้เข้มแข็งมากขึ้นพร้อมไปกับการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์รวมถึงการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยการนำเสนอคุณค่าที่แตกต่างการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตรและเพิ่มคู่ค้าในการจัดจำหน่ายประมาณ 5,400 ล้านบาท และ(3) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุนให้มากยิ่งขึ้นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในอนาคตประมาณ 6,200 ล้านบาท

 

ผู้ลงทุนที่สนใจในหุ้น TLI แต่มิได้จองซื้อ ณ IPO สามารถซื้อหุ้น TLI ได้ในตลาดรองโดยคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก25กรกฎาคมนี้พร้อมกับเริ่มทำการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้น (Stabilization Activity)ในช่วง 30 วันแรกหลังหุ้นของ TLI เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ investor.thailife.com หรือโทร. 1124 หรือ 02-354-2424-5

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง