รีเซต

หนองบัวลำภู ไข่แดงแตก ผวจ.แถลงเจอแล้วผู้ติดเชื้อรายแรก!!

หนองบัวลำภู ไข่แดงแตก ผวจ.แถลงเจอแล้วผู้ติดเชื้อรายแรก!!
มติชน
9 มกราคม 2564 ( 16:08 )
109
หนองบัวลำภู ไข่แดงแตก ผวจ.แถลงเจอแล้วผู้ติดเชื้อรายแรก!!

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์ สสจ.หนองบัวลำภู นายแพทย์รวมพล เหล่าหว้าน นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชป้องกัน) พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภูและ พล.ต.ต.นิพนธ์ พาพิชเจริญ ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู ได้ร่วมกันแถลงข่าว พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน โควิด 19 รายแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู ในการแพร่ระบาดรอบที่ 2

 

นางศิวพร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งผลการตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพลูกจ้างรัฐดูแลคอมพิวเตอร์อยู่ในพื้นที่ตำบลสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เป็นผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก ในผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เก็บตัวเอย่างตรวจหาเชื้อ ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ทราบผลการตรวจวันที่ 8 มกราคม 2564 ปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลอยู่ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสุวรรณคูหา อ.สุวรรรณคูหา

 

 

นางศิวพร กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายนี้ ในจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้ พบผู้สัมผัส จำนวน 100 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 35 ราย อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ราย นอกพื้นที่ 11 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 65 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท้องที่ได้ออกใบสั่งกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน นักจากวันที่ 8 มกราคม 2564 และส่งตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 จำนวน 24 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อทั้ง 24 ราย ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนอกจังหวัด ได้แจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องติดตามและดำเนินตามมาตรการแล้ว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เฝ้าระวังตัวเองที่บ้าน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องใช้แอพลิเคชั่นหมอชนะ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำใช้แอพลิเคชั่นหมอชนะและไทยชนะ

 

สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค(สีเหลือง) และดำเนินการตามมาตการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 กำหนดอย่างเคร่งครัต และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง คัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยใช้มาตรการด่านชุมชม ทุกคนต้องรายงานตัวกับกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และ อสม.หรือ หน้าที่สาธารณสุข ผู้เดินทา’มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม 5 จังหวัดและสีแดง 23 จังหวัด) ต้องกักตัวที่บ้าน และรับกาตรวจหาเชื้อทุกคน ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) เจ้าหน้าที่จะคัดกรอง หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จะต้องกักตัวที่บ้านและรับการตรวจหาเชื้อทุกคน สำหรับประชาชนทั่วไปมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 กำหนด ได้แก่ เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ใส่หน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ คัดกรองวัดไข้ ให้ติดตั้งแอพพลิดชั่นไทยชนะ และหมอชนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง