รีเซต

ห่วงโควิด-19 สธ.ขอร้านขายยาจับตาต่างด้าวซื้อยากินเอง พบผิดปกติ แจ้ง สสจ.

ห่วงโควิด-19 สธ.ขอร้านขายยาจับตาต่างด้าวซื้อยากินเอง พบผิดปกติ แจ้ง สสจ.
มติชน
27 กันยายน 2563 ( 15:24 )
133
ห่วงโควิด-19 สธ.ขอร้านขายยาจับตาต่างด้าวซื้อยากินเอง พบผิดปกติ แจ้ง สสจ.

วันนี้ (27 กันยายน 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้เดินทางมาจาก สหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 24 ปี อาชีพนักศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน เดินทางถึงประเทศไทย เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน ตรวจหาเชื้อครั้งแรกในวันที่ 3 ของการกักตัว ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) ใน จ.ชลบุรี ทั้งนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 5 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,367 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.57 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ใน รพ. 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,523 ราย

 

นพ.โสภณ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก รายงานวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 294,650 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 33,053,144 ราย โดยประเทศที่มีการติดเชื้อสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ยังคงเป็น สหรัฐอเมริกา 7,287,561 ราย อินเดีย 5,990,581 ราย และบราซิล 4,718,115 ราย จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มระบาดต่อเนื่อง สำหรับในแถบเอเชีย ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยทางตะวันตก ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 26 กันยายน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 880 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 9,991 ราย ซึ่งรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศให้ประชาชนในเมืองอย่างน้อย 11 รัฐ และภูมิภาคเข้าสู่มาตรการ “อยู่บ้าน” หรือ งด ออกจากบ้านหากไม่มีกิจจำเป็น เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ

 

“พรมแดนของไทยที่ติดกับประเทศเมียนมานั้น มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ เครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานด้านความมั่นคง ป้องกันแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หากสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอความร่วมมือร้านจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน หากสังเกตพบแรงงานต่างด้าวไม่สบายไปซื้อยาแก้ไข้หวัดกินเองในจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ขอให้สอบถามข้อมูลและแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อในชุมชน” นพ.โสภณ กล่าว

 

ทั้งนี้ นพ.โสภณ กล่าวว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี ตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะ เลี่ยงการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ สถานที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่นเท่าที่ทำได้ และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการผ่าน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง หากป่วยขอให้อยู่บ้านและรักษาตัวให้หายป้องกันการนำเชื้อแพร่สู่ผู้อื่น เพื่อความปลอดภัยของตนเอง คนในครอบครัว ชุมชน สังคม

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง