เคาะวันนี้ จังหวัดไหนอยู่โซนแดงเข้ม-แดง-ส้ม คลายล็อก นั่งกินอาหารในร้านได้

เคาะวันนี้ จังหวัดไหนอยู่โซนแดงเข้ม-แดง-ส้ม คลายล็อก นั่งกินอาหารในร้านได้
มติชน
15 พฤษภาคม 2564 ( 08:28 )
18
เคาะวันนี้ จังหวัดไหนอยู่โซนแดงเข้ม-แดง-ส้ม คลายล็อก นั่งกินอาหารในร้านได้

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) หรือ ศบค.จะประกาศรายชื่อจังหวัดในการปรับระดับพื้นที่ใหม่จากการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าจังหวัดไหนจะอยู่ในโซนสีแดงเข้ม โซนสีแดง และโซนสีส้ม

 

พร้อมคลายล็อกให้เปิดกิจการ/กิจกรรมในแต่ละโซน เช่น ในโซนสีแดงเข้มให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. จากเดิมที่เคยประกาศโซนสีแดงเข้ม 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ชลบุรี, เชียงใหม่, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ห้ามนั่งรับประทานอาการในร้านอาหาร โดยให้ซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น และให้ร้านเปิดได้แค่เวลา 21.00 น.

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมอีโอซี กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอหลักการในการผ่อนคลายมาตรการการต่อคณะกรรมการศปก.ศบค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการปรับพิจารณาหลายเหตุผลร่วมกัน แบ่งเป็น 5 หลักเกณฑ์ คือ

 

1.ลักษณะการระบาดในชุมชน พิจารณาจากจำนวนมาก และความต่อเนื่อง 2.จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่องและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า 3.จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย 4.จังหวัดที่ติดกับชายแดนหรือเคยมีผู้เดินทางเข้าพื้นที่ติดเชื้อ และ

 

5.สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ 5 ข้อ จะนำไปสู่การพิจารณามาตรการผ่อนคลายและกิจกรรมกิจการต่างๆ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และพื้นที่ควบคุม(สีส้ม)

 

“สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะอนุญาตให้บริโภคในร้านได้ โดยนั่งไม่เกิน 25% โดยนั่งในร้านไม่เกินเวลา 21.00 น. แต่ร้านเปิดให้สั่งซื้อกลับบ้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. เพราะฉะนั้นในพื้นที่เข้มงวดควบคุมสูงสุดเท่ากับว่า 1 โต๊ะ 4 คน สามารถนั่งได้ 1 คน โดยนั่งได้ถึงเวลา 21.00 น. ซื้อกลับบ้านได้ถึงเวลา 23.00 น. ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะอนุญาตให้บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.

 

สำหรับพื้นที่ควบคุม ให้นั่งรับประทานอาหารได้ปกติ ตามเวลาปกติ แต่ทั่วประเทศยังห้ามจำหน่ายสุราในร้านอาหาร” นพ.ทวีศิลป์กล่าวและว่า ส่วนจังหวัดไหนจะอยู่ในพื้นที่โซนอะไร ยังมีข้อที่ต้องพิจารณาและเสนอนายกฯ ในฐานะผู้อำนวยการศบค.พิจารณา โดยจะประกาศรายชื่อจังหวัดในระดับพื้นที่ต่างๆ วันที่ 15 พฤษภาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง