วัยรุ่นพร้อมรันวงการ! สจล.เปิดหลักสูตรสอนแร็ป ดึง "นิลโลหิต" อาจารย์พิเศษ

วัยรุ่นพร้อมรันวงการ! สจล.เปิดหลักสูตรสอนแร็ป ดึง "นิลโลหิต" อาจารย์พิเศษ
TNN ช่อง16
4 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:29 )
92
วัยรุ่นพร้อมรันวงการ! สจล.เปิดหลักสูตรสอนแร็ป ดึง "นิลโลหิต" อาจารย์พิเศษ

วันนี้ (4 ก.พ.64) เพจเฟซบุ๊ก "Rap Is Now" โพสต์ประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ใช้ชื่อว่า "สุนทรียะเพลงแร็ป" โดยได้เเร็พเปอร์ หรือนักร้องเพลงแร็ป ศิษย์เก่าของสถาบัน ฉายาในวงการเพลงแร็ปว่า “นิลโลหิต” มาเป็นอาจารย์รับเชิญพิเศษ

สำหรับวิชา "สุนทรียะเพลงแร็ป" (Rap Appreciation) จะมีการศึกษาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่จะเป็นองค์ประกอบของการแร็พ ความเข้าใจในเพลงแร็พ จนกระทั่งให้ฝึกแต่งเพลงและร้องจริงได้อย่างมีคุณภาพ 

ยกตัวอย่างสิ่งที่จะได้เรียน เช่น วิวัฒนาการของเพลงแร็ปจากทั่วโลกและในประเทศไทย การวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความการใช้ภาษาในเพลงอย่างมีวิจารณญาณ การมองสะท้อนวัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในบทเพลงต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจบริบทและคุณค่าของบทเพลง การฝึกแต่งและร้องเพลงแร็ปแบบปัญญาชน 

นอกจากวิชาแร็ปแล้ว สจล. ก็ยังเปิดวิชาที่สอดรับกับคนรุ่นใหม่อีกหลายวิชา เช่น วิชาเอาตัวรอด (Survivors) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) วิชาสังคมสูงวัยเชิงรุก (Active Aging Society) วิชาหมอต้นไม้ (Tree Doctor) และ วิชาครัวเด็กหอ (Dorm Chef) กลุ่มวิชาทั้งหมดจะเริ่มเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 นี้ 

หลักสูตรต่างๆ เหล่านี้ สจล. พร้อมจะรับนักศึกษาที่สนใจทุกคน ตั้งแต่ชั้นปี 1 - 4 หรือจะเป็นผู้สนใจที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังมองหาสถาบันศึกษาต่อในอนาคต สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรายวิชานี้ได้ที่ เว็บไซต์ของ สจล. www.gened.kmitl.ac.th

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ และสนใจที่จะเข้าไปเรียนเป็นจำนวนมาก


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง