รีเซต

ชาวสวนทุเรียนนนท์ รักษาวิถีดั้งเดิม สาดเลนจากร่องสวนโปะโคนต้น

ชาวสวนทุเรียนนนท์ รักษาวิถีดั้งเดิม สาดเลนจากร่องสวนโปะโคนต้น
มติชน
14 มิถุนายน 2565 ( 16:12 )
46
ชาวสวนทุเรียนนนท์ รักษาวิถีดั้งเดิม สาดเลนจากร่องสวนโปะโคนต้น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่สวนทุเรียนยายละมัย หมู่ 6 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ของนายสำเริง สุนทรแสง เนื้อที่ 4 ไร่ซึ่งปลูกทุเรียนนนท์พันธุ์ต่างๆไว้กว่า 130 ต้น ซึ่งได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ได้ว่าจ้างเรือดูดเลนมาดูดเลนจากร่องสวน ขึ้นมาโปะไว้บนโคกและโคนต้นทุเรียน

 

นายสำเริง กล่าวว่า การปลูกผลไม้ต่างๆของนนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ก็จะปลูกแบบยกโคกมีร่องสวน โดยทุกสวนก็จะรับน้ำจากคลองย่อย ที่ไหลผ่านมาจากคลองอ้อมนนท์ คลองบางกอกน้อยหรือคลองต่างๆที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทุกสวนจะมีประตูปิดเปิดเพื่อให้น้ำไหลเวียนเข้ามาใช้รดต้นไม้ในสวน รวมทั้งได้สารอาหารต่างๆจากธรรมชาติที่ไหลเวียนเข้ามา

 

 

นายสำเริง กล่าวว่า ชาวสวนทุเรียนหรือสวนผลไม้ก็จะทำการลอกเลนจากร่องสวนขึ้นมาไว้บนโคกสวน โคนต้นไม้เป็นประจำทุกปีหรือ 2 ปี ประโยชน์ที่ได้คือต้นทุเรียนก็จะได้ปุ๋ยจากธรรมชาติที่สะสมเป็นเลน อยู่ในร่องสวน ซึ่งมีใบไม้ต่างๆทั้ง ใบทุเรียน ใบทองหลาง ที่ปลูกแซมไว้ร่วงหล่นสะสมอยู่ในร่องสวนเป็นจำนวนมาก ขึ้นมาเป็นปุ๋ยธรรมชาติให้กับต้นไม้ ซึ่งจะทำกันหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิถุนายน รวมทั้งการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นทุเรียนหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวสวนทุเรียนนนทบุรี ก็จะส่งผลให้ทุเรียนมีรสชาติไม่เหมือนที่อื่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง