รีเซต

ชี้โควิดทำเด็กนับแสนตายจากความอดอยาก

ชี้โควิดทำเด็กนับแสนตายจากความอดอยาก
มติชน
15 ธันวาคม 2563 ( 08:31 )
77
ชี้โควิดทำเด็กนับแสนตายจากความอดอยาก

องค์กรระหว่างประเทศกว่า 30 แห่งระบุว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กถดถอย และมีเด็กถึง 168,000 คนที่จะเสียชีวิตก่อนที่โลกจะฟื้นตัว

 

การวิจัยจากสหภาพความร่วมมือเพื่อโภชนาการ เป็นการรวมตัวของหน่วยงานที่สำคัญระดับโลกอย่างธนาคารโลก องค์การอาหารโลก และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ได้รวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจกับข้อมูลโภชนาการตลอดปีนี้มาศึกษา และพบว่าเด็ก 11.9 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียใต้และซับซาฮาร่าในแอฟริกา จะต้องเผชิญกับภาวะแคระแกร็นและมีอาการผอมแห้งตัวเหลือง ซึ่งถือเป็นสภาพที่เลวร้ายที่สุดของการขาดสารอาหาร

 

สตรีที่ตั้งครรภ์จะคลอดบุตรที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารตั้งแต่แรกเกิด ทำให้เด็กเหล่านี้จะเสียเปรียบตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้น ปัญหาดังกล่าวจากทำให้ผู้คนที่ถือกำเนิดในช่วงนี้ทั้งหมดตกอยู่ในความเสี่ยง

 

ก่อนหน้านี้ความพยายามในการต่อสู้กับภาวะทุพโภชนาการถือว่ามีความก้าวหน้าทั่วโลก กระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้น จนทำให้ความก้าวหน้าที่ทำมาตลอด 10 ปีสูญสลายหายไปภายในเวลาเพียง 10 เดือน

 

 

ก่อนที่โควิด-19 จะแพร่ระบาดจำนวนเด็กที่อยู่ในภาวะทุกโภชนาการทั่วโลกลดลงจาก 199.5 ล้านคนในปี 2543 เป็น 144 ล้านคนในปี 2562 ขณะที่เด็กซึ่งประสบปัญหาผอมแห้งตัวเหลืองซึ่งเคยมีอยู่ราว 54 ล้านคนในปี 2553 ก็ลดลงเหลือ 47 ล้านคนในปีที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง