รีเซต

พณ.หารือนักธุรกิจยุโรป ขับเคลื่อนฟื้นศก.หลังโควิด  ลุยเอฟทีเอกับอียูและเอฟตา

พณ.หารือนักธุรกิจยุโรป ขับเคลื่อนฟื้นศก.หลังโควิด  ลุยเอฟทีเอกับอียูและเอฟตา
มติชน
1 ธันวาคม 2564 ( 16:26 )
58
พณ.หารือนักธุรกิจยุโรป ขับเคลื่อนฟื้นศก.หลังโควิด  ลุยเอฟทีเอกับอียูและเอฟตา

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมหารือกับสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ABC) และสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย โดยใช้โอกาสนี้ให้ความเชื่อมั่นกับกลุ่มนักธุรกิจยุโรปว่าไทยได้ปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับความตกลงการอำนวยความสะดวกทางการค้าของ WTO แล้วกว่า 97% โดยคาดว่าเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้ และให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการบังคับใช้สิทธิอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อลดต้นทุนของภาคธุรกิจ

 

นายสรรเสริญ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นออนไลน์ หรือไฮบริด เช่น การเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ การให้บริการตลาดกลางพาณิชย์ดิจิทัลของไทยใน Thaitrade.com และการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง โดยได้เชิญชวนให้ภาคธุรกิจยุโรปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย พร้อมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของไทยในกรอบต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป และสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับภูมิภาคยุโรปต่อไป

 

นายสรรเสริญ กล่าวต่อว่า การหารือครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนยุโรปเป็นอย่างมาก โดยมีบริษัทชั้นนำของยุโรปที่ดำเนินธุรกิจในไทยและภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมกว่า 64 ราย ครอบคลุมธุรกิจหลากสาขา เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ยาและเวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค การเงิน โลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งไทยได้ย้ำถึงความสำคัญของการหารือร่วมกับภาคเอกชน โดยยินดีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในอาเซียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง