กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ แก่ รพ.สังกัด สธ.

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ แก่ รพ.สังกัด สธ.
มติชน
5 พฤษภาคม 2563 ( 19:32 )
154
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ แก่ รพ.สังกัด สธ.

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ แก่ รพ.สังกัด สธ.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 พฤษภาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง