รีเซต

กาแฟอะราบิการักษ์ป่า ความร่วมมือ ม.เชียงใหม่ - อังเคิล คอฟฟี่ ยกระดับเกษตรไทย

กาแฟอะราบิการักษ์ป่า ความร่วมมือ ม.เชียงใหม่ - อังเคิล คอฟฟี่ ยกระดับเกษตรไทย
TNN ช่อง16
18 เมษายน 2567 ( 12:13 )
12
กาแฟอะราบิการักษ์ป่า ความร่วมมือ ม.เชียงใหม่ - อังเคิล คอฟฟี่ ยกระดับเกษตรไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยบูรณาการสาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท อังเคิล คอฟฟี่ จำกัด โดยมี 

ดร.คงศักดิ์ สระศรีสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสุภาชัย เดชนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  โดยทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาระบบการปลูกและการผลิตกาแฟ อะราบิกาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ตามแนวทางกาแฟรักษ์ป่าของอังเคิล คอฟฟี่ที่ไม่ตัดต้นไม้เพื่อปลูกกาแฟ แต่สามารถปลูกใต้ต้นไม้ร่วมกันได้ ซึ่งกระบวนการเริ่มจากการคัดเลือกสายพันธุ์ ผลิตต้นกล้า การดูแลในแปลงปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การเก็บรักษาสารกาแฟ ตลอดจนถึงการคั่ว การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและการจัดการของเสียจากขบวนการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ด้วยการผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพสูงที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 


ทั้งนี้คาดว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบจก. อังเคิล คอฟฟี่ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดความร่วมมือทางด้านการปลูกและผลิตกาแฟคุณภาพอะราบิกาคุณภาพสูงอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG model ของรัฐบาล ต่อไป
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง