รีเซต

'ทางรถไฟจีน-ลาว' กระตุ้นการเชื่อมต่อ-หนุนนำธุรกิจ

'ทางรถไฟจีน-ลาว' กระตุ้นการเชื่อมต่อ-หนุนนำธุรกิจ
Xinhua
6 มกราคม 2564 ( 10:36 )
98
'ทางรถไฟจีน-ลาว' กระตุ้นการเชื่อมต่อ-หนุนนำธุรกิจ

เวียงจันทน์, 6 ม.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (5 ม.ค.) หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทม์สของลาว อ้างสะทาบันดิด อินสีเชียงใหม่ รักษาการแทนประธานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติลาว ระบุว่าทางรถไฟจีน-ลาว และทางด่วนเวียงจันทน์-บ่อเต็น จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการเชื่อมต่อของลาวกับนานาประเทศในภูมิภาค

 

สะทาบันดิดกล่าวว่าทางรถไฟและทางด่วนข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI) ที่นำเสนอโดยจีน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลลาวที่ต้องการทำให้ประเทศซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลกลายเป็นจุดเชื่อมต่อทางบกภายในภูมิภาคสะทาบันดิดระบุว่าเส้นทางคมนาคมทั้งสองจะเอื้อให้การเคลื่อนย้ายผู้คนและคนงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่นักลงทุนจะสามารถดำเนินธุรกิจในหลากหลายพื้นที่ อีกทั้งนำไปสู่การปรับปรุงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟและทางด่วนด้วยขณะเดียวกันเส้นทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดอำนาจซื้อและเร่งการเติบโตของเขตเมือง สืบเนื่องจากการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกับขนาดประชากรอย่างแน่นแฟ้นสะทาบันดิดเผยว่าจำเป็นต้องมีการสร้างถนนเชื่อมทางรถไฟกับแหล่งผลิต เพื่อให้การขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น รวมถึงต้องมีการบูรณาการโลจิสติกส์กับบริการข้ามพรมแดน เพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าทางรถไฟ พร้อมเสริมว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะยังมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการดึงดูดการค้าและการลงทุน

 

(แฟ้มภาพซินหัว : ถนนส่วนที่ถมแล้วของทางรถไฟจีน-ลาว (ซ้ายมือ) และทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง (ขวามือ) ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในลาว วันที่ 15 มี.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง