รีเซต

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสิน ปล่อยกู้ 55,000 บาท ผ่าน SMS อย่าเพิ่งคลิกสมัคร!

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสิน ปล่อยกู้ 55,000 บาท ผ่าน SMS อย่าเพิ่งคลิกสมัคร!
Ingonn
30 ธันวาคม 2564 ( 13:08 )
28.9K
4
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ออมสิน ปล่อยกู้ 55,000 บาท ผ่าน SMS อย่าเพิ่งคลิกสมัคร!

หากใครกำลังมองหาแหล่งกู้เงิน และมักมี sms ส่งมา โดยล่าสุดส่งมาจากธนาคารออมสิน โดยส่ง sms ให้ประชาชน แจ้งสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน วงเงิน 55,000 บาท ให้คลิกลิ้งค์เพื่อสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ต้องอย่าเพิ่งกดสมัคร เพราะอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้


ตามที่มีประชาชนได้รับข้อความจาก ธ.ออมสิน ส่ง sms ให้ประชาชน แจ้งสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน วงเงิน 55,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


กรณีที่มีผู้ได้รับข้อความ “(KP) โครงการธนาคารประชาชน 55,000 บาท คลิ๊ก : bit.ly/3G4uZU3” นั้น ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ทำการตรวจสอบข้อความดังกล่าวกับหน่วยงานภายในธนาคารแล้ว ไม่พบว่าข้อความดังกล่าวถูกส่งไปจากธนาคารออมสิน ข้อความดังกล่าวเป็นของปลอมที่มาจากมิจฉาชีพ

 

ข้อเท็จจริง "สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน"

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ชำระหนี้สินอื่นๆ ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน 

 

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

 

คุณสมบัติสมัครสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

1.เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

2.เงินกู้ระยะยาว

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

3.หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม ข้อ 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้

 • หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
 • หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ธนาคารออมสิน


บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อความดังกล่าวเป็นของปลอมที่มาจากมิจฉาชีพ ไม่ได้ถูกส่งจากธนาคารออมสินแต่อย่างใด


หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนที่ได้รับข้อความ sms ดังกล่าวอย่าได้หลงเชื่อ ขอให้งดแชร์หรือส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จไปยังบุคคลอื่น และเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ป้องกันการส่งข้อความทุจริตหลอกลวงขอข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลผ่านสื่อโซเชียล อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ เพจเฟซบุ๊ก gsbsociety หรือโทร. 1115

 

 

 

ข้อมูลจาก Anti-Fake News Center Thailand , ธนาคารออมสิน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม