ไทยหวังเมียนมาพูดคุยแก้ไขสถานการณ์ได้โดยสันติ

ไทยหวังเมียนมาพูดคุยแก้ไขสถานการณ์ได้โดยสันติ
มติชน
11 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:18 )
4
ไทยหวังเมียนมาพูดคุยแก้ไขสถานการณ์ได้โดยสันติ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับท่าทีของไทยต่อสถานการณ์ในเมียนมาในปัจจุบันว่า ไทยมีท่าทีต่อสถานการณ์ในเมียนมาที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยบรูไนได้ออกแถลงการณ์ประธานอาเซียนว่าด้วยสถานการณ์ในเมียนมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสาคัญว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ติดตามพัฒนาการในปัจจุบันขอเมียนมาอย่างใกล้ชิด อาเซียนระลึกถึงวัตถุประสงค์และหลักการที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียน รวมถึงการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และย้ำว่าความมั่นคงทางการเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสาคัญต่อการบรรลุประชาคมอาเซียนที่สงบสุข มั่นคง และมั่นคั่ง ทั้งยังสนับสนุนให้ดำเนินการเจรจาการปรองดองและการกลับคืนสู่สภาวะปกติตามเจตจำนง และผลประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมา

 
 
นายธานีกล่าวว่า สถานการณ์ในเมียนมายังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใน ฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด มิตรที่หวังดีและมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นสมาชิกของ ครอบครัวเดียวกันภายใต้อาเซียน
 
 
“ไทยและเมียนมายึดถือหลักการว่าความมั่นคงและความมั่งคั่งของเมียนมาคือความมั่นคง และ
ความมั่งคั่งของไทยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้สันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาจึงมีความสำคัญสำหรับไทยอย่างมาก และไทยหวังว่าสถานการณ์จะได้รับการแก้ไขอย่างสันติด้วยการพูดคุยหารือกันและกลับคืนสู่ปกติในเร็ววันเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมียนมา”นายธานีกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง