TrueID

มุกดาหาร นำรถพระราชทานฯ ตรวจโควิดเชิงรุกแม่ค้า-ปชช.

มุกดาหาร นำรถพระราชทานฯ ตรวจโควิดเชิงรุกแม่ค้า-ปชช.
มติชน
16 สิงหาคม 2564 ( 12:25 )
13
มุกดาหาร นำรถพระราชทานฯ ตรวจโควิดเชิงรุกแม่ค้า-ปชช.

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการตรวจค้นหาโควิด19 เชิงรุก โดยรถพระราชทานชีวนิรภัย ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมีผู้ประกอบการค้าและประชาชนทั่วไปเดินทางมาเข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังได้เข้ารับการตรวจด้วยเช่นกัน

 

 

นายวีระชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดมุกดาหาร ห้วงเดือนสิงหาคมพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster ) และเป็นการติดเชื้อในพื้นที่หลายแห่งในจังหวัดมุกตาหาร ซึ่ง Time line มีความเชื้อมโยงกับสถานที่หลายแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองมุกคาหาร และที่อำเภอนิคมคำสร้อย ซึ่งมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการคันหาเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ให้สามารถตรวจได้เร็ว ครอบคลุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 39/2564 จังหวัดมุกตาหารจึงได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และรถโมบายพระราชทานชีวนิรภัย ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก จากเขตสุขภาพที่ 10 , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี มาให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล 1 , 2 ตลาดราตรี ตลาดอินโดจีน และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนประมาณ 1,000 คน โดยหากพบผู้ติดเชื้อก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว

 

 

ขณะที่ในวันที่ 17 สิงหาคม เจ้าหน้าที่และรถโมบายพระราชทานชีวนิรภัย จะเดินทางไปให้บริการที่หมู่บ้านหนองนกเขียน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง