TrueID

ศบค. พบคลัสเตอร์เพียบ! โรงงาน-ตลาด-โรงเรียน ห่วงผ่อนคลายมาตรการ

ศบค. พบคลัสเตอร์เพียบ! โรงงาน-ตลาด-โรงเรียน ห่วงผ่อนคลายมาตรการ
ข่าวสด
24 พฤศจิกายน 2564 ( 13:51 )
13
ศบค. พบคลัสเตอร์เพียบ! โรงงาน-ตลาด-โรงเรียน ห่วงผ่อนคลายมาตรการ

ศบค. เผย พบคลัสเตอร์อีกเพียบ ทั้งโรงงาน ตลาด แคมป์ก่อสร้าง และโรงเรียน ห่วงผ่อนคลายมาตรการ เตรียมชง 7 ขั้นตอนรับแรงงาน 3 สัญชาติ

 

วันที่ 24 พ.ย.2564 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) แถลงข่าวประจำวันว่า การติดเชื้อวันนี้เมื่อแยกผู้ติดเชื้อโควิดตามประเภทคลัสเตอร์ พบว่า โรงงาน/สถานประกอบการ พบ กทม. 49 ราย ปราจีนบุรี 9 ราย ลำพูน 14 ราย, ตลาด พะเยา 8 ราย ขอนแก่น 7 ราย จันทบุรี 4 ราย อุดรธานี 2 ราย, แคมป์คนงาน ลำพูน 6 ราย กทม. 5าย สงขลา 2 ราย และ โรงเรียนสถานศึกษา อุบลราชธานี 11 ราย สระแก้ว 8 ราย แม่ฮ่องสอน 7 ราย และสุราษฎร์ธานี 4 ราย

 

"กรณีพบคลัสเตอร์จากโรงเรียนที่รายงานเป็นระยะ เน้นย้ำมาตรการหลังสอบสวนโรคไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน ปิดเฉพาะห้องหรือชั้นเรียนตามการสอบสวนโรค ชั้นเรียนอื่นที่ไม่ได้เสี่ยงสูงมาเรียนได้ แต่ควรสุ่มตรวจ ATK ต่อเนื่อง" พญ.สุมนี กล่าว

 

พญ.สุมนี กล่าวต่อว่า เรายังพบกิจการเสี่ยงติดเชื้อต่อเนื่อง โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ตลาด กิจการเหล่านี้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ปัจจัยหลักคือ แรงงาน เมื่อผ่อนคลายมากขึ้น ก็พบว่าต้องการแรงงานมากขึ้น และลักลอบนำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากการประชุม ศบค. 12 พ.ย.ที่ผ่านมา มีมติการรับแรงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้ามาในระบบ MOU มี 7 ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานดำเนินงาน เพื่อวัตถุประสงค์ 2 เรื่อง คือ 1.คนไทยปลอดภัยด้านสาธารณสุข ลดการแพร่ระบาด 2.ต่างด้าวไดรับการดูแลุสขภาพตามมาตรฐาน ไม่ได้ถูกละเลย

 

พญ.สุมนี กล่าวอีกว่า 7 ขั้นตอนการจ้างต้องหารือหลากหลายหน่วยงาน ศบค.ชุดเล็กติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ประเด็นที่ห่วงใยคุยต่อเนื่อง คือ จำนวนต่างด้าวเข้ามาแต่ละวันจำนวนมาก เตรียมสถานที่กักตัวในพื้นที่เพียงพอหรือเตรียมพร้อมรับอย่างไร หรือเงื่อนไขการรับวัคซีนจากประเทศต้นทาง ถ้ารับครบ 2 เข็ม จะกักตัว 7 วัน ไม่ครบ 14 วัน ตรวจ RT-PCR เมื่อมากักตัวที่เรา ต้องมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยเจ้าของกิจการหรือนายจ้าง ต้องมีการติดต่อประสานงาน

 

"ถ้ายังไม่ได้รับวัคซีน จะมีการให้วัคซีนจากสถานที่กักกัน ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างไร เตรียมพร้อมแค่ไหน ขณะนี้มีนายจ้างหลายเจ้าเข้ามายื่นเรื่อง หากต้องการทราบรายละเอียดก็ยังมีเวลาจนถึง 1 ธ.ค. เตรียมเอกสารหลักฐานและยื่นคำร้องรับนำเข้าแรงงานเข้ามาถูกกฎหมาย สงสัยติดต่อกรมการจัดหางาน สายด่วน 1694 หรือ 1506 กด 2 ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอเข้า ศบค.ชุดใหญ่วันศุกร์นี้" พญ.สุมนี กล่าว

 

พญ.สุมนี กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไม่ใช่แค่รับการเปิดประเทศ แต่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนไทยด้วย เริ่มมีการท่องเที่ยวของคนไทยมากขึ้น เป็นการกลับมาใช้ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย อย่างการผ่อนคลายเปิดสถานศึกษา ถ้าครูหรือบุคลากรโรงเรียน รับวัคซีน 100% เด็กเล็กหรือนักศึกษามีความปลอดภัยมากขึ้น ตลาด ถ้าพ่อค้า ลูกจ้าง รับวัคซีนครบ และผู้ไปใช้บริการก็รับวัคซีนมาแล้ว จะเห็นว่าปลอดภัยมากขึ้น

 

พญ.สุมนี กล่าวอีกว่า ขอให่ร่วมมือกันทุกภาคส่วน นอกจากรับวัคซีนแล้ว การเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลไปด้วยกัน ช่วยควบคุมการระบาดไม่ให้เป็นวงกว้าง และขับเคลื่อนการเปิดประเทศได้มากขึ้น เป้าหมายการฉีดวัคซีนพยายามรณรงค์ให้ได้มากที่สุด คนยังไม่ได้แม้แต่เข็มเดียวราว 10 ล้านคนขอให้ทุกคนช่วยกัน

 

สำหรับผู้เข้าประเทศ วันที่ 23 พ.ย. เข้ามาทางอากาศ 4,019 คน ติดเชื้อ 8 คน สะสม 1-23 พ.ย. เข้ามา 94,756 คน โดย 7 หมื่นกว่าคนเข้าระบบ Test&Go , 1.7 หมื่นคนเป็น Sandbox ที่เหลือเข้าระบบกักกัน ติดเชื้อทั้งหมด 123 คน คิดเป็น 0.13% ของผู้เดินทางทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง