รีเซต

เปิดข้อกำหนด-ข้อปฏิบัติในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เปิดข้อกำหนด-ข้อปฏิบัติในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
TNN ช่อง16
25 มีนาคม 2563 ( 14:40 )
224
2
เปิดข้อกำหนด-ข้อปฏิบัติในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันนี้ (25มี.ค.63) จากกรณีนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 ล่าสุด ได้มีการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับ 1

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร วันที่ 26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น

เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเวลาดังต่อไปนี้
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง