รีเซต

จีนแจงบทบาทรัฐบาลกลาง-ท้องถิ่น ขับเคลื่อน 'ฟื้นฟูชนบท'

จีนแจงบทบาทรัฐบาลกลาง-ท้องถิ่น ขับเคลื่อน 'ฟื้นฟูชนบท'
Xinhua
14 ธันวาคม 2565 ( 17:35 )
53
จีนแจงบทบาทรัฐบาลกลาง-ท้องถิ่น ขับเคลื่อน 'ฟื้นฟูชนบท'

ปักกิ่ง, 14 ธ.ค. (ซินหัว) -- จีนกำหนดบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น ระหว่างการส่งเสริมและขับเคลื่อนการฟื้นฟูชนบทของประเทศ เพื่อเร่งการประสานงานและบรรลุความก้าวหน้าของการดำเนินนโยบายและปฏิบัติพันธกิจต่างๆกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ร่างและดำเนินแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการสำคัญเพื่อการฟื้นฟูชนบท ด้านรัฐบาลท้องถิ่นรับผิดชอบ 14 พันธกิจ อาทิ รับรองอุปทานธัญพืชและผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ วางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท และดึงดูดผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานนอกจากนั้นมีการออกมาตรการประเมินผลและกำกับดูแล เพื่อกระตุ้นรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างแข็งขัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง