รีเซต

บทสวดถวายสังฆทาน พร้อมคำแปล สร้างกุศลแก่ตนเองและผู้ที่ล่วงลับ

บทสวดถวายสังฆทาน พร้อมคำแปล สร้างกุศลแก่ตนเองและผู้ที่ล่วงลับ
TNN ช่อง16
25 กรกฎาคม 2566 ( 11:47 )
227
บทสวดถวายสังฆทาน พร้อมคำแปล สร้างกุศลแก่ตนเองและผู้ที่ล่วงลับ

เปิด "คำกล่าวถวายสังฆทาน" พร้อมคำแปล  สร้างบุญสร้างกุศลให้ปังตลอดทั้งปี


ถวายสังฆทาน เป็นหนึ่งในวิธีการทำบุญที่พุทธศาสนิกชนคนไทยเชื่อว่าเป็นการทำบุญใหญ่ ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต และ เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของตนเอง


สังฆทาน นั้นพวกเราจะนึกถึงถังสีเหลืองๆ ภายในบรรจุข้าวของเครื่องใช้มากมาย ข้าวของเครื่องใช้ที่บรรจุมักเป็นของที่พระภิกษุเก็บไว้ใช้ในช่วงวันเข้าพรรษา (ประมาณ 3 เดือน) ส่วนมากก็จะเป็นของที่ใช้ดารงชีวิตทั่วไป เช่น ผงซักฟอก, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน,สบู่, ยาสระผม , ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น จะมีเพิ่มมาหน่อยก็จะเป็นผ้าอาบน้ำฝน สบงจีวรเครื่องนุ่งห่ม เทียนที่พระภิกษุจะต้องมีไว้ใช้คำกล่าวถวายสังฆทาน


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ (๓ จบ)


อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆอิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ


กล่าวคำแปล


ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ


คำถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศล


อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ


คำแปลถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศล


ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมะตะกะภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมะตะกะภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งผู้ที่มีญาติและไม่มีญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดกาลนานเทอญ สาธุ

แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง