รีเซต

เริ่มแล้ว! กรมขนส่งฯชวนโหวต "เลขสายรถเมล์" คลิกเลยที่นี่

เริ่มแล้ว! กรมขนส่งฯชวนโหวต "เลขสายรถเมล์" คลิกเลยที่นี่
TNN ช่อง16
6 ธันวาคม 2565 ( 16:22 )
43
เริ่มแล้ว! กรมขนส่งฯชวนโหวต "เลขสายรถเมล์" คลิกเลยที่นี่

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนประชาชนร่วมโหวตใช้เลขสายรถเมล์ใหม่ตามแผนปฏิรูป หรือ ใช้เลขสายรถเมล์เดิม ในเส้นทางให้บริการพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เดินหน้าแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารและสามารถเชื่อมโยงระบบรถโดยสารประจำทางกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ทั้งระบบราง คือ โครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสาย ระบบรถไฟความเร็วสูงที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต ระบบเรือโดยสารซึ่งเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก 


อีกทั้งเพื่อให้เกิดระบบรถโดยสารประจำทางที่ผู้ใช้บริการปลอดภัย ตัวรถมีสภาพใหม่ สะดวกสบาย เป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด เช่น รถ NEV หรือ EV เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ 


โดย ขบ. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอเชิญชวนให้ทุกๆ ท่านร่วมกันแสดงความเห็นต่อการกำหนดรูปแบบหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทางตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจริง ผู้สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านทางเพจ facebook ของ ขบ. หรือเว็บไซต์ของ ขบ. โดยรูปแบบในการโหวตแสดงความคิดเห็นจะมี 2 ทางเลือก คือ


- ทางเลือกที่ 1 ใช้หมายเลขเส้นทางใหม่ทั้งหมดตามแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- ทางเลือกที่ 2 เส้นทางเดิมหรือใกล้เคียงเส้นทางเดิมกลับไปใช้หมายเลขเส้นทางเดิม สำหรับเส้นทางเดิมที่มีการแบ่งเป็นสองเส้นทางหรือสามเส้นทางใช้ตัวอักษรภาษาไทย

หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับ ในส่วนของเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน กำหนดให้เป็นเลขใหม่ 3 หลัก


สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านช่องทางดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2565


ทั้งนี้ ขบ. ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเพื่อร่วมกันกำหนดหมายเลขเส้นทางตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุด


Image Caption

 

แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง