รีเซต

'ชัชชาติ' สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า ปลัดกทม.มอบกระเช้าต้อนรับ ขรก.แห่ขอเซลฟี่

'ชัชชาติ' สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า ปลัดกทม.มอบกระเช้าต้อนรับ ขรก.แห่ขอเซลฟี่
มติชน
1 มิถุนายน 2565 ( 13:52 )
30
'ชัชชาติ' สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลาว่าการฯ เสาชิงช้า ปลัดกทม.มอบกระเช้าต้อนรับ ขรก.แห่ขอเซลฟี่

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน เวลา 13.14 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตร และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจํา ภายในศาลาว่าการกทม. เสาชิงช้าโดยเริ่มจากสักการะพระพุทธนวราชบพิตร ที่หน้าหอพระพุทธนวราชบพิตร ก่อนสักการะศาลพระภูมิหลวงปู่มงคลประสาท ศาลเจ้าพ่อเพ่งน้ัมกิมไซ ก่อนก่อนขึ้นไปยังชั้น 5 เพื่อวางพวงมาลัย สักการะพระพุทธชินราช พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึง พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

สำหรับ “พระพุทธนวราชบพิตร” เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริสร้างพระราชทานเป็นพระประจำจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.2508 โดยยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐาน พระราชทานพระพุทธนวราชบพิต ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดของทุกจังหวัด นอกจากนี้ ยังเป็นพระพุทธรูปประจำหน่วยทหาร ประดิษฐานไว้ ณ กองบัญชาการหน่วยทหาร อีกด้วย

ลักษณะของ “พระพุทธนวราชบพิตร” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 23 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ที่บัวฐานด้านหน้าบรรจุพระพิมพ์ พระสมเด็จจิตรลดา ไว้อีกองค์หนึ่ง ทำขึ้นด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยออกแบบและปั้นโดย ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายช่างกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร โดยเททองหล่อเป็นพระพุทธรูปเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2509

พระพุทธนวราชบพิตร มีนัยยะถึงนิมิตหมายแห่งคุณพระรัตนตรัย อันเป็นที่เคารพสูงสุด เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทย และความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชนชาวไทย

โดยหลังเสร็จจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ได้มีข้าราชการและบุคลากร รอให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง มีการโบกมือทักทายและกรี๊ดจากบนอาคาร โดยนายชัชชาติ ได้โบกมือกลับและยิ้มทักทาย

จากนั้นนายชัชชาติ ได้มอบประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง ผลการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก่ปลัดกรุงเทพมหานคร ก่อนที่ปลัดกทม.จะลงนามในหนังสือมอบหมายงานให้ผู้ว่าฯกทม.

หลังจากนั้นปลัดกทม.ในนามข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

นายชัชชาติ กล่าวทักทายหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย รองปลัดกทม. ผู้ช่วยปลัด ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง