รีเซต

ปลัด กทม.เดินสายตรวจห้าง กันรันตี "เดอะมอลล์" พร้อมเปิดบริการ

ปลัด กทม.เดินสายตรวจห้าง กันรันตี "เดอะมอลล์" พร้อมเปิดบริการ
มติชน
15 พฤษภาคม 2563 ( 16:42 )
177
ปลัด กทม.เดินสายตรวจห้าง กันรันตี "เดอะมอลล์" พร้อมเปิดบริการ
 

ตรวจห้าง- เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) นำคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเปิดห้างสรรพสินค้า ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ โดยมี นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายวรชัย ประยูรพฤฒามร ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักงานเขตบางกะปิ เข้าร่วม

 

 

นางศิลปสวย กล่าวว่า วันนี้ กทม.ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมีการอนุญาตให้เปิดบริการได้ในเร็วๆ นี้ จากการลงพื้นที่พบว่า ทางห้างได้เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในหลายๆ เรื่อง เริ่มจากก่อนเข้ามาใช้บริการ จะมีการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน ส่วนผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าห้าง จากนั้นจะผ่านจุดคัดกรองโดยจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ คือ การตรวจวัดไข้ การสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่าง

 

 

“ทั้งนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์มีลักษณะเป็นห้างขนาดใหญ่ จึงต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ โดยรองรับได้ประมาณ 25,000 คน ซึ่งการเว้นระยะห่างเป็นเรื่องสำคัญ จากการเดินตรวจสอบในบริเวณต่างๆภายในห้าง พบว่าทางห้างได้กำหนดจุดในการเว้นระยะห่าง ส่วนบริเวณจุดลองเสื้อผ้า ได้เตรียมตู้ไว้บริการอบฆ่าเชื้อ สำหรับสินค้าหรือเสื้อผ้าที่มีการสัมผัส โดยใช้เวลาอบฆ่าเชื้อประมาณ 3 นาที อีกทั้งจุดบริการชำระเงิน ได้มีการติดตั้งฉากกั้นและเจ้าหน้าที่สวมถุงมือ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบในภาพรวม พบว่าทางห้างได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างดี สามารถเปิดให้บริการได้ทุกชั้นทุกแผนก เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ” นางศิลปสวย กล่าว

 

 

ทั้งนี้ ปลัด กทม. กล่าวว่า ศูนย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้วางมาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุมในทุกด้าน รวมทั้งสิ้น 100 มาตรการ ทั้งมาตรการสำหรับลูกค้า และกลุ่มธุรกิจที่เปิดภายในห้าง โดยเน้นในเรื่องของการคัดกรองและการลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลของผู้ใช้บริการหากมีเหตุจำเป็น รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม ที่จะจำกัดจำนวนคนภายในห้างอยู่ที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร (ตร.ม.) หากระบบมีการตรวจสอบว่ามีความหนาแน่นเกิน จะปิดการเข้าเป็นการชั่วคราว โดยประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อย สำหรับลูกค้า ได้แก่ 1.คัดกรองเข้มงวด (INTENSIVE SCREENING) 2.ลดความแออัด (PHYSICAL DISTANCING) 3.สร้างสังคมไร้สัมผัส (TOUCHLESS SOCIETY) 4.สุขอนามัยเชิงรุก (HYGIENIC CLEANING) และ 5.เฝ้าระวังติดตาม (COMPREHENSIVE INFORMATION TRACKING)

 

 

นางศิลปสวย กล่าวว่า และเพื่อความปลอดภัยแบบครอบคลุมทุกมิติ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เพิ่ม 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการ สำหรับ 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.มาตรการสำหรับร้านค้าทุกประเภทและพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า 2.มาตรการสำหรับร้านอาหาร 3.มาตรการสำหรับคลินิก 4.มาตรการสำหรับร้านตัดผม 5.มาตรการสำหรับร้านแฟชั่น และ 6.มาตรการสำหรับร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง