รีเซต

ไทยติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 42 ราย ดับเพิ่มอีก 1 ราย

ไทยติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 42 ราย ดับเพิ่มอีก 1 ราย
มติชน
2 มีนาคม 2564 ( 11:38 )
42
ไทยติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 42 ราย ดับเพิ่มอีก 1 ราย

วันนี้ (2 มีนาคม 2564) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายให้ 42 คน มีผู้ติดเชื้อรักษาหาย 96 คน ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ 569 คน มีผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต 1 คน

 

โดยผู้ติดเชื้อวันนี้ 42 คน แยกเป็น 1.ผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันตัว (State Quarantine) 3 คน 2.ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 39 คน มาจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก 4 คน ตรวจหาเชื้อโดยผู้ติดเชื้อเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล 35 คน โดยตรวจพบที่ จ.สมุทรสาครมากที่สุด 24 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่ไปตรวจพบที่โรงพยาบาล แบ่งเป็นคนไทย 12 คน คนต่างด้าว 12 คน
ล่าสุดใน จ.สมุทรสาคร มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกสะสมทั้งหมด 201,948คน (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา 587คน) พบผู้ติดเชื้อ 13,488 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.68

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง