ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งปิดห้างเซ็นทรัล 7 วัน ปิดโรงเรียนถึง 16 ส.ค.นี้

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งปิดห้างเซ็นทรัล 7 วัน ปิดโรงเรียนถึง 16 ส.ค.นี้
TNN ช่อง16
27 กรกฎาคม 2564 ( 09:45 )
17
ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งปิดห้างเซ็นทรัล 7 วัน ปิดโรงเรียนถึง 16 ส.ค.นี้

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 44/2564เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4023/2564และ 4158/2564 จึงลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4159/2564   วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ระบุว่า


1. มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค คือ  สถานศึกษาในระบบทุกแห่งและสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง  ให้ปิดต่อไป  ตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2564 โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์  ยกเว้นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผู้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เกิน 5 คน


2. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค คือ ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ตและเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทุกส่วน รวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าทุกประเภท  เพื่อทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สถานที่และทุกส่วนของห้าง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) ให้ปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม สนามกีฬาแบดมินตัน ตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ให้จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ โดยยึดหลักเดิม 1คนต่อ 4 ตารางเมตร


3. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 100คน  เว้นแต่ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ อาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี  หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564  

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง