เชียงใหม่ผ่อนผันมาตรการเข้าเมือง เช็กเงื่อนไขเลยที่นี่

เชียงใหม่ผ่อนผันมาตรการเข้าเมือง เช็กเงื่อนไขเลยที่นี่
TNN ช่อง16
2 กันยายน 2564 ( 13:26 )
19
เชียงใหม่ผ่อนผันมาตรการเข้าเมือง เช็กเงื่อนไขเลยที่นี่

วันนี้ ( 2 ก.ย. 64 )คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 31) ปรับมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมที่ต้องตรวจหาเชื้อและกักตัว 14 วันทุกราย ผ่อนผันให้ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน

ผู้ที่มีผลการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยใช้หลักฐานการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาล ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ หรือ ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 (swab) ก่อนเข้าจังหวัด และ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน  


อย่างไรก็ตามหากเป็นผู้ที่มีอาการสงสัยเข้าข่ายโรคติดเชื้อโควิด-19 เจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่ออาจออกคําสั่งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ Swab และกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ทุกราย 

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงพบคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุด  พบคลัสเตอร์ร้าน 9P Kitchen บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 10 ราย โดย 3 ราย เป็นลูกค้าไปรับประทานอาหารวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ให้ประวัติว่ามีลูกค้ามาจากกรุงเทพฯ มารับประทานอาหารที่ร้าน พร้อมมีพนักงานบริการ (เด็ก Entertain) ติดตามมาด้วย อีก 3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติม 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง