รีเซต

"นายกฯ" ส่งกำลังใจผู้ป่วยโควิด มอบ สธ.ติดตามสุภาพจิตใจปชช.

"นายกฯ" ส่งกำลังใจผู้ป่วยโควิด มอบ สธ.ติดตามสุภาพจิตใจปชช.
มติชน
3 เมษายน 2565 ( 09:42 )
37
"นายกฯ" ส่งกำลังใจผู้ป่วยโควิด มอบ สธ.ติดตามสุภาพจิตใจปชช.

เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งญาติและครอบครัวผู้ป่วยให้ปลอดภัย พร้อมมอบหมายกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ติดตามสุภาพจิตใจของประชาชน ที่อาจมีความเครียดและวิตกกังวลจากการที่จะต้องดำรงชีพอยู่ร่วมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยาวนาน โดยนายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำในปรับรูปแบบการดูแลสุขภาพกาย-จิต ของประชาชนในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม พร้อมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตให้ตรงต่อความต้องการและสถานการณ์ทอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

 

รายงานการวัดระดับอารมณ์ผ่านทาง www.วัดใจ.com ของกระทรวงสาธารณสุขในช่วง 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่าสถานการณ์ที่ดีมากขึ้นโดยพบภาวะเครียดสูง 6.04 เปอร์เซ็นต์ เสี่ยงซึมเศร้า 7.31 เปอร์เซ็นต์ เสี่ยงฆ่าตัวตาย 4.09 เปอร์เซ็นต์ และมีภาวะหมดไฟ 4.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดีกว่าช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาซึ่งป็นช่วงที่ประชาชนมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตสูงสุดตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติ โดยมีภาวะเครียดสูง 45.5 เปอร์เซ็นต์ เสี่ยงซึมเศร้า 51.5 เปอร์เซ็นต์ เสี่ยงฆ่าตัวตาย 30.6 เปอร์เซ็นต์และมีภาวะหมดไฟ 17.6 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า แม้จะอยู่ในภาวะที่มีความเครียดและความเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต แต่คนไทยยังสามารถที่จะรับมือและสร้างเกราะคุ้มกันให้ตนเอง เพื่อก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปได้ ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตจะติดตามสถานการณ์ความเครียดของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตของคนไทยทุกคนในสังคม โดยประชาชนสามารถประเมินความเครียดผ่านช่องทาง www.วัดใจ.com ทาง line @1323forthai และสายด่วน 1323 ซึ่งจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้น และสามารถให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตติดต่อกลับได้เพื่อดูแลต่อเนื่องระยะยาวด้วย

 

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในไทยวันนี้ (3 เมษายน 2565) พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 26,840 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 26,800 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 40 ราย รวมผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,488,160 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ขณะที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 23,412 ราย รวมหายป่วยสะสม 1,258,560 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) โดยมีผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่ 259,126 ราย และ เสียชีวิต 97 ราย ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,838 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 30.0

ข่าวที่เกี่ยวข้อง