เผยบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนกรุง ช่วงวิกฤต "โควิด-19"

เผยบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนกรุง ช่วงวิกฤต "โควิด-19"
มติชน
6 เมษายน 2563 ( 10:53 )
126
เผยบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนกรุง ช่วงวิกฤต "โควิด-19"

เผยบรรยากาศการใช้ชีวิตคนกรุง ช่วงวิกฤต “โควิด-19”

โควิด-19 เมื่อวันที่ 6 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่ขณะนี้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาความสะอาด ไม่อยู่ใกล้ชิดกัน สร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังประชาชนในพื้นที่ยังคงดำเนินชีวิต ทำกิจกรรมต่างๆ ไปตามปกติ

ทั้งนี้ล่าสุดพบว่า ยังคงมีพระภิกษุปฏิบัติตามพระวินัยด้วยการเดินเท้าเปล่าออกไปบิณฑบาตร, พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยที่สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน โดยที่มีเพียงถุงมือผ้า หรือบางคนใช้มือเปล่าเก็บขนขยะตามปกติ, คนงานก่อสร้างที่ยืนล้อมวงรับประทานอาหารหลังรถกระบะ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง