รีเซต

เที่ยวชม 'ป่าชายเลนระยอง' รับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

เที่ยวชม 'ป่าชายเลนระยอง' รับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
Xinhua
3 กุมภาพันธ์ 2566 ( 14:52 )
24
เที่ยวชม 'ป่าชายเลนระยอง' รับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

ระยอง, 3 ก.พ. (ซินหัว) -- ชวนเที่ยวชมพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระยองที่ครอบคลุมพื้นที่ราว 80 เฮกตาร์ (ราว 500 ไร่) เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ก.พ. ของทุกปีแนวคิดการรณรงค์ของวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปีนี้คือ "ถึงเวลาแล้วสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ" (It's Time for Wetlands Restoration) อันเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดลำดับความสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง