รีเซต

ประชาชนแห่ไปแบงก์ออมสินรับเงินช่วยเหลือ 5 พัน/ด. แบงก์แนะลงทะเบียนผ่านออนไลน์เริ่ม 28 มี.ค.

ประชาชนแห่ไปแบงก์ออมสินรับเงินช่วยเหลือ 5 พัน/ด. แบงก์แนะลงทะเบียนผ่านออนไลน์เริ่ม 28 มี.ค.
มติชน
26 มีนาคม 2563 ( 14:41 )
134
ประชาชนแห่ไปแบงก์ออมสินรับเงินช่วยเหลือ 5 พัน/ด. แบงก์แนะลงทะเบียนผ่านออนไลน์เริ่ม 28 มี.ค.

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสิน แจงกรณีมีประชาชนพูดต่อๆ กันกว่าจะมีการแจกเงิน 5,000 บาทส่งผลให้มีประชาชนไปเดินทางไปสาขาธนาคารออมสินหนาแน่น ว่า ทางธนาคารหวั่นเกรงว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก โดยการลงทะเบียนสามารถดำเนินการผ่าน www.ไทยไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งผู้ที่ขอรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ต้องประกอบอาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขประชาชนทุกธนาคาร หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งลงทะเบียนไว้

ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีมาตรการเยียวยาด้วยการชดเชยรายได้แก่แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนต่อต่อกัน (เมษายน – มิถุนายน 2563) ธนาคารฯ ขอแจ้งว่า จะให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน  .com ในเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารออมสินเพื่อติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสามารถลงทะเบียนที่บ้านผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน .com ได้เลย เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐบาล และหมอ ซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนมาอยู่ใกล้ชิดกัน แออัด หรือรวมกันเป็นกลุ่ม อาจเป็นช่องทางให้เกิดการติดเชื้อไวรัสกันได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง