รีเซต

โคราชสั่งกักตัวทันที คนมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ป้องกัน 'โควิด' พร้อมสั่งปิด รร. ใหญ่

โคราชสั่งกักตัวทันที คนมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ป้องกัน 'โควิด' พร้อมสั่งปิด รร. ใหญ่
ข่าวสด
27 ธันวาคม 2563 ( 09:42 )
41
โคราชสั่งกักตัวทันที คนมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ป้องกัน 'โควิด' พร้อมสั่งปิด รร. ใหญ่

โควิด อ.พิมาย จ.โคราชสั่งกักตัวทันที คนเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกัน 'โควิด' ระบาดพร้อมสั่งปิดโรงเรียนขนาดใหญ่ แนะให้ครูสอนออนไลน์

 

วันที่ 27 ธ.ค. 63 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า หลังจากมีการประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่เสี่ยง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็น 6 รายนั้น

 

ทางอำเภอพิมายได้ส่งทีมสอบสวนโรคเข้าตรวจสอบและติดตามอาการ รวมทั้งให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่เดินมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กักตัวเอง 14 วัน ในสถานที่กักกันที่ทางภาครัฐได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ในพื้นที่ เข้าตรวจสอบ ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดในช่วงก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่นี้

 

หากมีคนเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอพิมาย ให้รีบสอบถามข้อมูลการเดินทางและแจ้งให้กักตัว 14 วัน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอพิมาย

 

ทั้งนี้ ยังได้สั่งปิดโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอพิมาย 1 แห่ง ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว มีนักเรียนมากกว่า 4,000 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังจากพบว่า ในอำเภอพิมาย มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยให้ครูและนักเรียนทำการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอพิมาย และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครราชสีมาจะคลี่คลายลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง