รีเซต

พาณิชย์ส่งเสริม "หมู่บ้านทำมาค้าขาย" สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง

พาณิชย์ส่งเสริม "หมู่บ้านทำมาค้าขาย" สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง
TNN ช่อง16
9 พฤศจิกายน 2565 ( 10:33 )
32
พาณิชย์ส่งเสริม "หมู่บ้านทำมาค้าขาย" สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ดำเนินนโยบายตามที่รัฐบาลมีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทางกรมฯ จึงดำเนินโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกเป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขยายช่องทางการตลาด และมีความสามารถในการแข่งขัน

โดยก่อนหน้านี้ กรมการค้าภายในได้ส่งเสริมให้มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” แล้ว 37 แห่ง โดยวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมทั้งความรู้ด้านการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างมาตรฐานสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ซึ่งในปี 2565 มีหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปันหยาบาติก จังหวัดสตูล 2. วิสาหกิจชุมชนหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา จังหวัดสตูล 3. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน บ้านดุหุน จังหวัดตรัง 4. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จังหวัดพัทลุง และ 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบูดูข้าวยำสำเร็จรูป จังหวัดสงขลา

โดยแต่ละแห่งได้นำเอกลักษณ์ของชุมชนมาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น เช่น ผ้าบาติกจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปันหยาบาติก ที่นำเอารูปทรงสวยงามของหินของเกาะหินงาม มาออกแบบเป็นให้เป็นลวดลายกราฟิกเพื่อเพ้นท์ และเขียนบาติก เป็นต้น

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง