รีเซต

มุกดาหาร พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รวม 3 ราย

มุกดาหาร พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รวม 3 ราย
77ข่าวเด็ด
27 มีนาคม 2563 ( 13:02 )
210
มุกดาหาร พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รวม 3 ราย

มุกดาหาร – พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รวม 3 ราย เป็นข้าราชการ 1 ราย ส่วนอีก 2 รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้ถูกส่งเข้าทำการรักษาใน กทม.แล้ว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีโรคติดเชื้อ COVID -19 จังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ รายที่ 1 เป็นเพศชาย อายุ 54 ปี อาชีพรับราชการ ในวันที่ 17 มี.ค. เริ่มมีอาการไข้ จากนั้นพักสังเกตอาการตัวเองอยู่ที่บ้านพัก และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหารในวันที่ 23 มีนาคม ผลตรวจพบเชื้อ COVID -19 ส่วนผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เป็นเพศชายอายุ 49 ปี และผู้ป่วยรายที่ 3 เพศหญิง อายุ 38 ปี เป็นบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้ง 2 ราย มีประวัติการให้บริการผู้ป่วย ขณะนี้ถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายที่ 2 และ 3 ไม่แสดงอาการเจ็บป่วย ดังนั้นจึงมีโอกาสในการแพร่เชื้อน้อยมาก อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนได้มีการแยกผู้ติดเชื้อ และติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม
ขณะเดียวกันทีมสอบสวนควบคุมโรคระดับจังหวัด ร่วมกับทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีได้ดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวน โดยมีการค้นหาติดตามผู้สัมผัสที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่า มีผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย จำนวน 38 ราย ได้ประสานติดตามตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการครบทั้ง 38 ราย (เมื่อ 25 มีนาคม 63) ผลตรวจไม่พบเชื้อจำนวน 25 ราย และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 13 ราย

ในขณะที่มีการเฝ้าระวังเชิงรุก และค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจในกระบวนการป้องกันควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหารเป็นไปอย่างเข้มข้น มีประสิทธิภาพและอย่าได้ตระหนกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อ COVID -19 จังหวัดมุกดาหารอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของทีมควบคุมโรคได้เข้าไปดำเนินการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในที่ทำงานของผู้ป่วย โดยการรณรงค์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในสถานที่ทำงานและบ้านพักของผู้ป่วยติดเชื้อ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ร่วมงาน และกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ ตลอดจนประชาชนที่มารับบริการโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะพ้นระยะการแพร่เชื้อ

นอกจากนี้ขอความร่วมมือ ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารปฏิบัติตามนโยบาย เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัด กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ของร่วมกัน สวมหน้ากากผ้าเมื่อจำเป็นต้องออกไปที่สาธารณะ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะให้สวมหน้ากากอนามัย แยกตัวจากผู้อื่นและไปพบแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้าน หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID -19 โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อการรักษาพยาบาลต่อไป..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง