รีเซต

วันหยุดยาวกรณีพิเศษ! 31 กรกฏาคม 2566 "เอกชน" หยุดหรือไม่?

วันหยุดยาวกรณีพิเศษ! 31 กรกฏาคม 2566 "เอกชน" หยุดหรือไม่?
TNN ช่อง16
27 กรกฎาคม 2566 ( 14:06 )
80
วันหยุดยาวกรณีพิเศษ! 31 กรกฏาคม 2566 "เอกชน" หยุดหรือไม่?

วันหยุดยาว 31 กรกฏาคม และ 2 สิงหาคม 2566 "เอกชน" ได้หยุดหรือไม่?  หลังจากครม.อนุมัติวันหยุดราชการยาว 6 วัน

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติเห็นชอบให้ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี  2566 เพิ่มเติม ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ด้วยการเพิ่มวันหยุดกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพิ่มอีก 1 วันแล้ว จะทำให้มีเป็นวันหยุดยาว 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566


31 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม เอกชนหยุดหรือไม่


สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  


โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศล่าสุดว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ


ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำการปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน


วันพระ เดือนสิงหาคม 2566


-วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (วันอาสาฬหบูชา)

-วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด (วันเข้าพรรษา)

-วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด

-วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด

-วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า

-วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้าวันสำคัญเดือนสิงหาคม 2566


-วันที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา / วันสตรีไทย

-วันที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
-วันที่ 4 สิงหาคม 2566 วันสัตวแพทย์ไทย / วันสื่อสารแห่งชาติ
-วันที่ 7 สิงหาคม 2566 วันรพี
-วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 / วันสารทจีน
-วันที่ 16 สิงหาคม 2566 วันสันติภาพไทย
-วันที่ 17 สิงหาคม 2566 วันยกย่องแมวดำ
-วันที่ 18 สิงหาคม 2566 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-วันที่ 22 สิงหาคม 2566 วันคนถนัดซ้ายสากล
-วันที่ 26 สิงหาคม 2566 วันสุนัขโลกสำหรับวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยในปี 2566 ของเดือนอื่นๆ ประกอบด้วย


วันที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี


วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

-วันศุกร์ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-วันอังคาร 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
-วันจันทร์ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)
-วันศุกร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-วันจันทร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
-วันอังคาร 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
-วันจันทร์ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)
ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง