รีเซต

ยืมเงินด่วน สูงสุด 300,000 บาท ได้เงินตามต้องการ กรุงไทยปล่อยสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ กู้เงินด่วน ช่วยจ่ายค่าเทอม เช็ก!

ยืมเงินด่วน สูงสุด 300,000 บาท ได้เงินตามต้องการ กรุงไทยปล่อยสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ กู้เงินด่วน ช่วยจ่ายค่าเทอม เช็ก!
Ingonn
22 มิถุนายน 2565 ( 14:24 )
2.4K
ยืมเงินด่วน สูงสุด 300,000 บาท ได้เงินตามต้องการ กรุงไทยปล่อยสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ กู้เงินด่วน ช่วยจ่ายค่าเทอม เช็ก!

กู้เงินฉุกเฉิน ยืมเงินด่วน กรุงไทย สูงสุด 300,000 บาท หรือตามค่าใช้จ่ายที่ต้องการจริง โดยกรุงไทยปล่อยสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ช่วยจ่ายค่าเทอม ช่วงวิกฤตเปิดเทอม กู้ง่าย อนุมัติไว ผ่อนนาน 10 ปี เช็กรายละเอียดเลย!

 

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย กู้นานสูงสุด 10 ปี กู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลสูงสุดถึงระดับปริญญาเอก แค่มีใบแจ้งค่าเทอม หรือ ใบเสร็จชำระค่าเทอมก็สมัครได้ กู้ง่าย อนุมัติไว *อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR – 0.75% ต่อปี (MRR = 6.22% ต่อปี ณ 24 พ.ค. 65) สมัครเลยที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย เป็นการกู้เงินเพื่อศึกษาต่อในประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ในหลักสูตรระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง

 

จุดเด่น

 • กู้ได้สูงสุดถึง 10 ปี
 • กู้เพื่อศึกษาในวงเงินสูง
 • ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา
 • กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง

 

วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ หรือ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในหลักสูตร Inter หรือ English Program ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย สูงสุด 300,000 บาท

 

ระยะเวลากู้สูงสุดเท่าไหร่

 • สูงสุด 10 ปี

 

การจ่ายเงินกู้

 • แบ่งจ่ายเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของภาคการศึกษานั้น ๆ

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
  มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

 

ต้องมีรายได้เท่าไหร่

 • ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ แต่ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

ผู้กู้ ต้องเป็นผู้ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อเองหรือไม่

 • ไม่จำเป็น ผู้กู้เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อได้

 

สินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อเดียวกับโครงการ กยศ. หรือ กรอ. ของรัฐบาล ใช่หรือไม่?

 • ไม่ใช่ เป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้มีรายได้ที่ต้องการศึกษาต่อ

 

ข้อมูล ธนาคารกรุงไทย

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง