รีเซต

เปิด 10 พื้นที่ผู้ประกันตน แห่ยื่นขอรับ “เงินว่างงาน” มากที่สุด ทวีวัฒนา-คลองเตย-ปทุมวัน-ดินแดง-ภูเก็ต-ชลบุรี

เปิด 10 พื้นที่ผู้ประกันตน แห่ยื่นขอรับ “เงินว่างงาน” มากที่สุด ทวีวัฒนา-คลองเตย-ปทุมวัน-ดินแดง-ภูเก็ต-ชลบุรี
มติชน
23 พฤษภาคม 2563 ( 13:59 )
1.3K
1
เปิด 10 พื้นที่ผู้ประกันตน แห่ยื่นขอรับ “เงินว่างงาน” มากที่สุด ทวีวัฒนา-คลองเตย-ปทุมวัน-ดินแดง-ภูเก็ต-ชลบุรี

เปิด 10 พื้นที่ผู้ประกันตน แห่ยื่นขอรับ “เงินว่างงาน” มากที่สุด ทวีวัฒนา-คลองเตย-ปทุมวัน-ดินแดง-ภูเก็ต-ชลบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม (สปส.)ว่า สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯพื้นที่และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ที่มีผู้ประกันตนประสบปัญหาการว่างงานยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสัดวิสัยสูงสุด 10 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ) มีดังนี้ 1.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร (สปส.กทม.)พื้นที่ 12 รับผิดชอบพื้นที่เขตทวีวัฒนา เขตคลองเตย มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 30,856 ราย 2.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบเขตบางรัก เขตปทุมวัน จำนวน 26,783 ราย 3.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 25,332 ราย 4.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 รับผิดชอบเขตดินแดง จำนวน 19,381 ราย 5.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาอ.ศรีราชา จำนวน 19,057 ราย

ผู้ช่วย รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า 6.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สาขาอ.กระทู้ จำนวน 16,526 ราย 7.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 รับผิดชอบเขตคันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง บึงกุ่ม จำนวน 13,803 ราย 8.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 9.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จำนวน 10,056 ราย 10.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับผิดชอบเขตจตุจักร จำนวน 9,293 ราย ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้ยึดการบริหารงานในรูปแบบโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ให้จังหวัดเล็กช่วยจังหวัดใหญ่ ซึ่งแต่ละจังหวัดใหญ่ให้จังหวัดเล็ก 5-10 จังหวัดช่วยวินิจฉัยจนถึงการอนุมัติสั่งจ่ายให้กองการเงิน(ส่วนกลาง)ประมวลผลจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกันตน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปช่วยปฏิบัติงาน ทั้งที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ และสำนักงานประกันสังคม จังหวัด หน่วยละ 5 คน ยกเว้น ภูเก็ต และศรีราชา หน่วยละ 10 คนเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินช่วยเหลือรวดเร็วอันเป็นประโยชน์สูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง