รีเซต

สธ. เผย หลังผ่อนปรนมาตรการ มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้ว 94,970 ราย เจอป่วยโควิด 562 ราย

สธ. เผย หลังผ่อนปรนมาตรการ มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้ว 94,970 ราย เจอป่วยโควิด 562 ราย
มติชน
19 กันยายน 2563 ( 16:29 )
106
สธ. เผย หลังผ่อนปรนมาตรการ มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้ว 94,970 ราย เจอป่วยโควิด 562 ราย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศบราซิล 1 ราย และเยเมน 2 ราย เข้ากักตัวในสถานกักกันโรค มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 10 ราย จึงมีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,338 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.37 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล(รพ.) 103 ราย หรือร้อยละ 2.94 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 รายรวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,500 ราย

 

นพ.โสภณ กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศบราซิล 1 ราย เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 48 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 7 กันยายน เดินทางถึงประเทศไทย เข้ากักตัวในสถานกักตัวที่รัฐกำหนด ในกรุงเทพมหานคร(กทม.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการกักตัว โดยไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน ใน กทม. โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว ส่วนค่ารักษาพยาบาลเก็บจากประกันโควิด-19 และประเทศเยเมน 2 ราย เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22 และ 27 ปี อาชีพนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน เดินทางถึงประเทศไทย เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ใน กทม. เมื่อวันที่ 14 กันยายน ตรวจหาเชื้อครั้งแรก ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการกักตัว ผลไม่ชัดเจน จึงเก็บใหม่ในวันที่ 16 กันยายน วันที่ 5 ของการกักตัว ผลพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่สถาบันประสาทวิทยา กทม. ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 4 ราย ซึ่งทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักกันและส่งต่อรักษาที่ รพ.แล้ว สำหรับผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นคนไทยที่ติดเชื้อจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 2 กันยายน ถูกส่งกลับมารักษาที่ประเทศไทย และเสียชีวิตในวันที่ 18 กันยายน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

 

“สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยขณะนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ภายหลังที่รัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการอนุญาตให้คนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติในกลุ่มที่ได้รับสิทธิให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย เช่น คู่สมรสต่างชาติและบุตรของผู้ที่มีสัญชาติไทย กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน คณะทูต คณะกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งทุกรายต้องได้รับการกักตัวใน สถานที่รัฐจัดให้(State Quarantine) สถานกักกันทางเลือก(Alternative State Quarantine) หรือ สถานพยาบาลทางเลือก(Alternative Hospital Quarantine) และรับการตรวจหาเชื้อ ตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด” นพ.โสภณ กล่าว

 

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่เปิดให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้จนถึงขณะนี้ มีผู้ที่เดินทาง จาก 63 ประเทศ เข้ารับการกักตัวแล้ว 94,970 ราย พบผู้ติดเชื้อ 562 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.59 ของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทั้งหมด โดยประเทศที่เดินทางเข้ามามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.มาเลเซีย ผ่านด่านพรมแดน 2.สหรัฐอเมริกา 3.ไต้หวัน 4.ญี่ปุ่น และ 5.อินเดีย สำหรับสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) หรือ สถานพยาบาลทางเลือก(AHS) ผู้ที่เดินทางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หากติดเชื้อจะคิดค่าใช้จ่ายการรักษาจากประกันโควิด-19 ที่ทำไว้ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง