ชาวนาสามง่าม เดือด ฉะปลัดอำเภออ้างไม่แล้ง ถาม ตกบ่อบาดาลตายยังไม่เดือดร้อนอีกหรือ

ชาวนาสามง่าม เดือด ฉะปลัดอำเภออ้างไม่แล้ง ถาม ตกบ่อบาดาลตายยังไม่เดือดร้อนอีกหรือ
มติชน
6 มีนาคม 2564 ( 11:22 )
20
ชาวนาสามง่าม เดือด ฉะปลัดอำเภออ้างไม่แล้ง ถาม ตกบ่อบาดาลตายยังไม่เดือดร้อนอีกหรือ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  นายศรชัย สิบหย่อม อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมูjที่ 16 ตำบลหนองโสน ซึ่ง เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวนา ทั้ง4 อำเภอ ไม่ว่าจะเป็น อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนารางและโพทะเล ซึ่งอยู่ลุ่มน้ำยมกำลังประสพปัญหาภัยแล้งและเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากแม่น้ำยม ระยะทาง 124 กม. แห้ง จนเห็นผืนทรายสามารถข้ามได้ตลอดทั้งสาย ไม่สามารถสูบน้ำ ทำนากันได้ เนื่องจาก แม่น้ำยมนั้นมีมีเขื่อน กักเก็บน้ำ เกษตรกรจึงต้องช่วยเหลือตัวเองโดยต้องเจาะบ่อบาดาลในแม่น้ำยมเพื่อดึงน้ำขึ้นมา สูบน้ำเข้านาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโต

 

 

นาย ศรชัย กล่าวอีกว่า เกษตรกรชาวนาบางคน ไม่มี บ่อบาดาล ก็ปล่อย ข้าวยืนต้นตายก็มีประกอบกับช่วงนี้แมลงบั่วระบาด ข้าวตายเสียหายจำนวนมาก ที่เกษตรกรชาวนาเขาไม่ไปเรียกร้องจากส่วนราชการไม่ใช่เขาไม่เดือดร้อนเขาเดือดร้อนกันจะตายกันอยู่แล้ว ที่ไม่มีน้ำ ทำนา ที่เขาไม่ออกมาขอความช่วยเหลือ ทางราชการ เพราะว่า เขารู้ทางราชการ ก็ไม่สามารถช่วยเขาได้

นาย ศรชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้อยากฝาก เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง เป็นปลัดอำเภอสามง่าม โดยเฉพาะของอำเภอสามง่าม ออกมาพูดได้อย่างไรว่าชาวนาไม่เดือดร้อนไม่ประสพปัญหาภัยแล้ง ขอย้ำ เขา เดือดร้อนไม่มีน้ำทำนา ยังไม่ประสพปัญหาภัยแล้งอีกหรือ ไม่อย่างงั้นเกษตรกรชาวนาหนองโสน หมู่ที่ 20 ตำบลหนองโสน ลงไป สูบน้ำจากบ่อบาดาลเพื่อสูบน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว ตกบ่อเสียชีวิตเขายังไม่เดือดร้อนอีกหรือ จะพูดอะไรถามชาวนา หรือยังเขาเดือดร้อนกันจริงหรือ

นายพิชิตพงศ์ แก้วทิม ปลัดอำเภอสามง่าม กล่าวว่า ตามที่หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ลงข่าวว่า ฝายแม้ว หมู่ 8 บ้านวังลูกช้าง อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งชาวบ้านร่วมกันสร้างเพื่อกักเก็บน้ำจากแม่น้ำยมในฤดูฝน สภาพน้ำแห้งกลายเป็นผืนทราย ไม่มีน้ำกักเก็บ ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภค บริโภค โดยข่าวดังกล่าว เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

 

 

นายพิชิตพงศ์  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ขณะนี้อำเภอสามง่ามยังไม่มีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งแต่อย่างใด เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสูบน้ำจากบ่อบาดาลของตนเองและสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในการหล่อเลี้ยงข้าว พืชผักผลไม้ สำหรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่มีเพียงพอ ประกอบด้วยประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง และประปาของ อบต.อีก 1 แห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง