รมช.เกษตรฯ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ มอบโค-กระบือให้เกษตรกร

รมช.เกษตรฯ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ มอบโค-กระบือให้เกษตรกร
ข่าวสด
20 กรกฎาคม 2563 ( 17:21 )
37
รมช.เกษตรฯ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ มอบโค-กระบือให้เกษตรกร

 

ประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ มอบโค-กระบือให้เกษตรกร มีความมั่นคงในอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

วันที่ 20 ก.ค. นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 และนายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งข้าราชการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายประภัตร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติ ในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ณ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 และ 20 ก.ค. 2563 มีพื้นที่เป้าหมาย 10 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อ.ศรีประจันต์ อ.ดอนเจดีย์ อ.เดิมบางนางบวช อ.อู่ทอง อ.สามชุก อ.หนองหญ้าไซ อ.สองพี่น้อง และ อ.ด่านช้าง คาดว่าจะมีประชาชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 2,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมปฏิบัติงาน สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินงานประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ และการให้ความรู้คำแนะนำ

“นอกจากนี้ มีการปล่อยขบวนรถปศุสัตว์เคลื่อนที่ เพื่อออกปฏิบัติงานในพื้นที่ และมีพิธีมอบโค จำนวน 69 ตัว ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่าย ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง